Bild
Porträtt på mottagare av Nobels fredspris 2021
Mottagarna av Nobels Fredspris 2021: Journalisterna Maria Ressa och Dimitrij Muratov.
Foto: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Länkstig

Efterlängtat fredspris till journalister

Årets fredspris går till journalisterna Maria Ressa och Dimitrij Muratov – ett mycket glädjande besked enligt Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik:
– De är oerhört betydande personer som deltar i den internationella debatten och synliggör de problem vi ser i stora delar av världen där demokratiutvecklingen går bakåt.

Vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) som utbildar blivande journalister, var nyheten om årets fredspris både glädjande och efterlängtad.

Efter många års spekulationer om ett fredspris för att markera pressfrihetens vikt för fred, kom beskedet om att journalisterna Maria Ressa och Dimitrij Muratov belönas för sina insatser att skydda yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred. De får priset för sin modiga kamp för yttrandefrihet i hemländerna Filippinerna och Ryssland, men är samtidigt representanter för alla journalister som står upp för yttrandefrihet.

– Det är ett mycket bra val, konstaterar UNESCO-professor Ulla Carlsson. Maria Ressa och Dimitrij Muratov deltar aktivt internationellt och har synliggjort de problem som vi ser i bland annat Filippinerna och Ryssland, men också i många andra länder i en stor del av världen idag.

Hoten blir allt fler

Enligt det pressfrihetsindex som organisationen Reportrar utan gränser publicerar varje år räknar man idag med att knappt tio procent av världens befolkning har tillgång till fria medier, drygt 40 procent beräknas bo i länder där censur råder eller där användningen av medier är hårt kontrollerad och återstående cirka 50 procent befinner sig däremellan.

­– Under de senaste åren har hoten mot pressfrihet och journalisters säkerhet blivit allt fler. Journalister är särskilt utsatta i krigs- och konfliktzoner, vilket hindrar en tillförlitlig rapportering – kvinnliga journalister utsätts ofta för sexuella trakasserier och våld, säger Ulla Carlsson. Så i en tid när pressfriheten inskränks i flera länder, när desinformation, konspiratoriska teorier och påverkansaktioner där påtagliga såväl fysiska som verbala attacker mot journalister har ökat är det nödvändigt att stärka pressfriheten i världen.

Rusta morgondagens journalister

Också JMG:s prefekt Monica Löfgren Nilsson, som själv forskar om hat och hot mot journalister, betonar pressfriheten som central för demokrati och fred.

– Valet av Maria Ressa och Dimitrij Muratov är mycket bra. Journalister som dem och pressfrihetsorganisationer behövs mer än någonsin. Journalistiken, journalisterna och demokratin utsätts för alltfler allvarliga hot i stora delar av världen och även i Sverige hotas journalister till tystnad.

Det är en verklighet som morgondagens journalister måste rustas för och som också är en utmaning under utbildningen.

– Vi tar upp detta på olika sätt, men nu närmast kommer Reportrar utan gränser till JMG för att hålla en föreläsning och workshop med studenter både på journalistprogrammet och på det internationella masterprogrammet i undersökande journalistik (MIJ), berättar studierektor Ulrika Tengby Holm. Syftet är att ge studenterna tillfälle att reflektera kring frågor som rör demokrati, yttrandefrihet och verkligheten för journalister, aktivister eller oliktänkande i en kontext med krympande eller redan begränsat demokratiskt utrymme.

Text: Cajsa Malmström

 

Läs mer om pristagarna och Nobels fredspris här: https://www.nobelpeaceprize.org/no/