Bild
Blåmusslor på odlingsband.
Länkstig

Doktorander utforskar hållbar matproduktion från havet

I förra veckan startade den femte omgången av doktorandkursen "Transdisciplinära metoder för utveckling av hållbart vattenbruk" på Kristineberg Center i Fiskebäckskil. Vi ställde fyra snabba frågor till kursledaren Carl-Johan Skogh, universitetslektor vid Enheten för Design vid HDK-Valand, och medlem i Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc.

Berätta lite om kursen?

– Kursen inleds med en campusvecka på Kristineberg Center i Fiskebäckskil, där föreläsningar varvas med förberedande litteraturstudier, muntliga studentpresentationer och intensiva gruppstudier i samarbetsprojekt. Det ingår också gemensam matlagning på marina råvaror under en så kallad "cooking class" och studiebesök till vattenbruksnäringar, bland annat Nordic Seafarms tångodlingar i Fjällbacka.

Därefter fortsätter kursen online med grupparbeten, där fokus är på att skapa visionära vattenbrukssystem och sedan presentera dessa i olika kontexter, som geografisk lokalisering, samhälle och värdekedja.

Vilka är det som deltar i kursen?

De elva kursdeltagarna kommer från många olika kulturer och kunskapsfält. De studerar vid svenska eller norska universitet men kommer från bland annat Australien, Vietnam, Sri Lanka, Finland, China, Tyskland och Nederländerna. Kursen riktar sig mot doktorander som har ett intresse för produktion av marina bioresurser genom utveckling av hållbar mat från havet. Gemensamt finns en nyfikenhet på hur ett transdisciplinärt förhållningssätt kan stärka deras forskning och framtida arbete. 

Varför behövs en transdisciplinär doktorandkurs inom vattenbruk?

Kursen innebär att transdisciplinär forskning prövas i praktiken med fokus på framtida hållbara vattenbruk. Utbildningen behövs för att möta de utmaningar vi står framför, då vi är i behov av systematiskt tänkande och kollaborativa processer. Genom transdisciplinära processer kan vi på ett effektivare sätt hitta relevanta hållbara lösningar, som är inkluderande.

Vad hoppas du att kursdeltagarna fick med sig från kursen?

Förhoppningen är att deltagarna får uppleva nya perspektiv på metoder, kunskapsfält och processer. Vi vill att kursens innehåll och möten ger ett självförtroende utifrån eget intresse för fortsatta samarbeten med en mångfald av aktörer.

Text: Susan Gotensparre