Länkstig

Digitaliserad Göteborgspress görs tillgänglig för alla

Publicerad

Tack vare forskare vid Göteborgs universitet kunde Göteborgspress från 1965-2000 äntligen digitaliseras. Under 2019 digitaliserades nästan två miljoner tidningssidor som laddades upp i Kungliga bibliotekets tjänst Svenska dagstidningar. Nu görs tjänsten tillfälligt tillgänglig för alla på grund av covid-19.

Gamla tidningsklipp

I projektet Expansion och mångfald, som finansierades av Vetenskapsrådet och genomfördes i samarbete med Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet, digitaliserades 1 780 000 dagstidningssidor av Digitaliseringscentrum i Fränsta.

- Innan dess var det som ett svart hål i tjänsten Svenska dagstidningar när det kom till Göteborgspress, säger Astrid von Rosen, forskare vid Göteborgs universitet och projektledare för Expansion och mångfald.

Källa för forskare

Hon behövde kunna forska på materialet utifrån sin forskargrupps fokus på fria scenkonstgrupper och tycker att det är viktigt att visa på vilka insatser forskare kan göra för att uppnå förändring när det gäller digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, som exempelvis dagspress.

På grund av upphovsrätten har KB:s digitaliserade dagspress hittills enbart varit åtkomlig via några få speciella terminaler vid vissa bibliotek, men i och med smittspridningen av coronaviruset har forskare den senaste tiden fått svårt att ta sig till biblioteken för att forska på materialet. KB har därför förhandlat med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access om ett tillfälligt avtal. Under en begränsad tid öppnas tjänsten Svenska dagstidningar och alla kommer åt tjänsten hemifrån.

- Vilket genombrott för tillgänglighet detta är! I Expansionsprojektet arbetar vi mycket med delaktighet och Gräv där du står-metoder. KB:s initiativ gör att personer vi samarbetar med inom kulturområdet nu kan söka fritt i dagspressen och få fram nya data om sin historia, säger Astrid von Rosen.

400 års dagstidningar

Svenska dagstidningar omfattar tidningar från 1600-talet fram till idag. Till att börja med gäller avtalet under april och under den tiden är materialet tillgängligt för alla oavsett var man befinner sig.

- För kulturområdet är dagspressmaterialet en mycket viktig resurs. Jag uppmanar alla att utnyttja tjänsten så länge den är fri och möta konstskapare, recensenter, journalister, fotografer, producenter och andra. Det är en mångfald av röster och uttryck, i text, bild och i grafisk design, som framträder, säger Astrid von Rosen.

Några av de Göteborgstidningar från 1965 till 2000 som nu digitaliserats är Göteborgs-Posten, Göteborgstidningen GT och Arbetet Nyheterna.

Kontakt:
Astrid von Rosen, docent i konst- och bildvetenskap med inriktning på scenografistudier och dansarkiv, tel: 031-786 2784, e-post: astrid.von.rosen@arthist.gu.se

Fakta

• Tjänsten Svenska dagstidningar nås på https://tidningar.kb.se/
• De tidningar som digitaliserats genom Expansionsprojektet är Göteborgs-Posten, Göteborgstidningen, GT, Idag, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Arbetet Nyheterna, Arbetet Västsvenska Editionen, verksamma helt eller delvis 1965-2000.
• Forskningsprojektet ”Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000” leds av Astrid von Rosen (huvudprojektledare) och Cecilia Lindhé (ledare för projektets digitala del).
• Expansionsprojektet ingår i forskningsprogrammet DIGARV som är baserat på ett regeringsuppdrag, se https://www.digarv.se/.