Bild
Målning av träd och människor
Länkstig

Digital transformation drivs framåt genom framtidsfokuserade samtal

För att lyckas med digital transformation krävs samtal som både utmanar gamla föreställningar och väver in organisationers historia i idéer om deras digitala framtid. Vikten av det här samspelet belyser en forskare vid Göteborgs universitet.

Digital transformation har blivit en fråga för organisationer över hela världen, drivet av behovet av att anpassa verksamheter och få dem att blomstra i digitaliseringens tidevarv.

Fil.dr Frida Magnusdotter Ivarsson har studerat digital transformation på ett företag som är verksamt inom skogsindustrin. Hennes forskning bidrar med att belysa samspelet mellan framtid och dåtid i meningsskapande arbete under digital transformation. Med meningsskapande arbete menas ansträngningar för att förändra - eller reproducera - tankesätt som är rotade i en organisation.

– Jag tittar på mikroperspektivet, samtal mellan människor, för att se vilken roll de spelar för att organisationer ska kunna förändra sina tankemönster och därmed utvecklas i en ny riktning. Det är viktigt för att vi ska förstå bättre hur vi kan stimulera de processer som kan bidra till organisationers digitala transformation, säger Frida Magnusdotter Ivarsson.

Frida menar att samtalen präglades av att vara ”Future first” och alltså hade en närvarande frågeställning om vad en organisation kan göra annorlunda i framtiden med hjälp av digital teknologi. I dessa samtal är det avgörande att våga ifrågasätta föreställningar som byggts upp historiskt i en organisation.

Samtidigt är det viktigt att jämföra idéer om framtiden med organisationens tidigare erfarenheter. Liknelser bidrar med att göra utmanande idéer någorlunda bekanta för en organisation och möjliggör därmed för medarbetare att dra nytta av tidigare lärdomar i nya framväxande arbetssätt, menar Frida Magnusdotter Ivarsson.

 

Läs mer om studien i Frida Magnusdotter Ivarssons avhandling Frame Shifting and Frame Blending in Digital Transformation: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/75677

Digital transformation

Digital transformation innebär en fortlöpande förändring i såväl digital teknologi som kringliggande organisationsstrukturer.