Länkstig

Den första boken om offentlig sektors digitalisering

Författarna till en nyligen publicerad bok vill rädda välfärden genom att ge ett nytt, forskningsbaserat faktaunderlag för digitalisering i offentlig sektor. De argumenterar för att det bästa sättet att uppnå omställning är att utnyttja digitaliseringens möjligheter på rätt sätt.

Bild
Tomas Lindroth
Tomas Lindroth

Offentlig sektor står inför en enorm utmaning som en effekt av bland annat demografiska och ekonomiska förändringar. Detta menar Johan Magnusson och Tomas Lindroth som i sin bok presenterar hur digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling kan rädda välfärden. Boken bygger på resultatet från ett trettiotal tillämpade forskningsprojekt bedrivna av forskare vid bland annat Göteborgs universitet.

Genom denna bok vill författarna skapa det första forskningsbaserade, konkreta bidraget i Sverige kring hur digitalisering bör genomföras i offentlig sektor. Genom att publicera detta som en bok som görs tillgänglig brett inom offentlig sektor hoppas författarna komma till rätta med de utbredda misslyckanden som utmärkt offentlig sektors digitalisering under de senaste tjugo åren.

Bild
Johan Magnusson
Johan Magnusson

Om Sverige skall lyckas möta den kris som offentlig sektor nu står inför, klara av att fortsätta ha en väl fungerande välfärd och leva upp till regeringens målsättning om att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs nya sätt att styra och leda digitalisering, menar författarna. De ser att tidigare modeller har misslyckats och presenterar därför forskningsbaserade lösningar i sin bok för att komma till rätta med problemen.

Boken utmärker sig genom att vara skriven för att vägleda och skapa handlingsbar insikt hos läsarna. Komplexa frågor bryts ner till hanterbar storlek och författarna fokuserar på begrepp som används inom offentlig sektor varje dag. Genom detta hoppas författarna kunna bidra till att rädda välfärden.

Om boken

Boken heter "Offentlig sektors digitalisering: Om mognad, styrning, organisering & strategi" och riktar sig till beslutsfattare, strateger, projektledare, medarbetare och konsulter inom offentlig sektor.

Författarna är Johan Magnusson, professor i informatik och Tomas Lindroth, universitetslektor i informatik, båda vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

Läs mer om boken: https://www.adda.se/digitaliseringsboken

Läs mer om forskningskonsortiet: https://www.digitalforvaltning.se/

Läs mer om SCDI: https://www.scdi.se/