Bild
Det vinnande förslaget Kunskapens fyr. Illustration: Cobe
Juryn hade i uppdrag att hitta ett nyskapande förslag som går att utveckla vidare och ha en balans mellan gestaltning, funktion och ekonomi. Nu ska Akademiska Hus, Göteborgs universitet och det vinnande kontoret Cobe arbeta vidare med Kunskapens fyr.
Foto: Cobe
Länkstig

Danskt arkitektkontor vinner tävling om nytt universitetsbibliotek

Publicerad

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens fyr vinner projekttävlingen för nytt universitetsbibliotek vid Näckrosen. Enligt juryn visar det vinnande förslaget en karaktärsstark byggnad som möter de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner.

– Cobes förslag svarar bäst mot de behov som universitetets och universitetsbibliotekets verksamheter har. Under tävlingens gång visade de stor lyhördhet gentemot de synpunkter som vi hade. Förslaget faller också väl in i den känsliga miljön i området, och öppnar upp mellan Näckrosenområdet och Korsvägen på ett sätt som gör både parkmiljön och universitetet mer tillgängligt, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet.

Byggnadens strategiska placering nära flera av Göteborgs kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen ger förutsättningar för universitetet att öppna delar av sin verksamhet och lokaler för nya typer av samverkan och kontakter med invånare, samhälle och näringsliv.

Det vinnande förslaget Kunskapens Fyr av arkitektkontoret Cobe.
Juryn tycker bland annat att förslaget Kunskapens fyr ”lyfter och förvaltar platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner.”
Foto: Cobe

Det nya universitetsbiblioteket ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak. Den nya byggnaden ska dessutom rymma universitetets arkiv och Universitetsbibliotekets kansli och enhet för digitala tjänster. Byggnaden kommer också att frigöra studieplatser i de övriga biblioteken.

För Universitetsbibliotekets medarbetare väntar nu ett intensivt arbete för att mer i detalj planera för rätt sorts och rätt antal kvadratmeter. Den nya byggnaden ska inte bara rymma Universitetsbibliotekets verksamheter, utan även externa hyresgäster och platser öppna för allmänheten.

– Det ger oss som hyresgäst en flexibilitet där vi både kan minska och utöka vår verksamhet utifrån framtidens behov, säger Morgan Palmqvist.

Boken som inspiration

Syftet med tävlingen har varit att på en konceptuell nivå ta fram ett nyskapande förslag som möter universitetets behov av nya lokaler och på bästa sätt lever upp till kraven på balans mellan form, funktion och ekonomi. Juryn med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter är eniga i beslutet om vinnaren, där arkitektkontoret har låtit boken tjäna som inspiration och utgångspunkt för den föreslagna gestaltningen.

– Förslaget från Cobe är det mest utvecklingsbara och präglas av en egen identitet. Det förvaltar platsens särprägel samtidigt som det svarar mot Göteborgs universitets lokalbehov. Cobe är en mycket värdig vinnare och blir vår fortsatta samarbetspartner när vi nu ska utveckla och konkretisera förslaget vidare, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus och juryns ordförande.

Det vinnande förslaget Kunskapens fyr av arkitektkontoret Cobe.
I det nya universitetsbiblioteket planeras för studieplatser och arbetsplatser för forskning.
Foto: Cobe
Det vinnande förslaget Kunskapens fyr av arkitektkontoret Cobe.
Det automatiserade magasinet som syns till höger i illustrationen, planeras att placeras i byggnadens mitt, som en kärna av kunskap.<br /> Foto: Cobe
Foto: Cobe
Det vinnande förslaget Kunskapen fyr av arkitektkontoret Cobe.
Byggnadens bottenplan med offentliga miljöer och utsikt mot Liseberg.
Foto: Cobe

Karaktärsstark byggnad som förvaltar kulturmiljön

Enligt juryn visar det vinnande förslaget en karaktärsstark byggnad som utgör en naturlig del av Näckrosens ensemble av friliggande institutionsbyggnader. Med en enkel och tydlig gestaltningsidé motiveras bibliotekets placering, volymhantering, höjd och kulör. Kunskapens fyr lyfter platsens kulturmiljövärden och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka byggnaden med övertygande hantering av flöden och funktioner. 

– Det nya universitetsbiblioteket ger Göteborgs universitet förutsättningar att erbjuda våra studenter och forskare en attraktiv kunskapsmiljö och tillgång till unika samlingar. Det känns fantastiskt att vi nu har tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen att förverkliga vårt mål om att skapa en mötesplats för akademi och samhälle i universitetsområdet Näckrosen, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Internationellt intresse

Tävlingen har väckt stort internationellt intresse och när projekttävlingen startade i maj 2019 anmälde 59 arkitektkontor att de ville delta. Utifrån en prekvalificering valdes sju bidra ut. Av dessa gick sedan tre kontor vidare för att utveckla sina förslag och skisser i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

Om nytt universitetsbibliotek

Planerad inflyttning: 2028
Lokalarea: ca 12 000 kvadratmeter
Fastighetsägare: Akademiska Hus
Husarkitekt: Cobe