Länkstig

Dansare med fokus på digitalisering

Hon har varit professionell dansare i hela sitt liv. Nu tar Torun Odlöw examen från masterprogrammet i digital humaniora. I sitt examensarbete undersöker hon hur olika scenkonstarkiv använder metadata – och hon har delvis använt sig själv som studieobjekt.– Metadatan är en liten grej som vi vanligtvis inte tänker på, men som formar vår kunskap. Det är ett sätt att nå information snabbt, men det görs inte alltid på ett sätt så att alla kan hitta det som är relevant för dem. Det är en demokratisk fråga, säger Torun Odlöw.

Hennes examensarbete handlar i korthet om hur metadatan påverkar förståelsen för materialet i arkiven.

Metadata som maktutövning

Ett exempel är hur bilder taggas i arkiv – om vissa bilder taggas med arbetare och andra med arbeterska, och ingen söker på ordet arbeterska, så syns inte dessa bilder. Det ser ut som att det bara finns män i arkivet.
– Då ser historien ut på ett visst sätt. Det blir en maktobalans – programmeraren eller arkivarien har makten att styra oss i en speciell riktning, säger Torun Odlöw.

Hon skulle vilja se fler användardrivna databaser, där användarna själva kan bidra med information och tagga bilder på olika sätt. En form av citizen science.
– Det etiska vore att låta användaren se det perspektiv som är relevant. Om man begränsar den åtkomsten är det en form av maktutövning.

Turnerade världen runt

Under sin studietid upptäckte hon att arkiv som handlade om föreställningar som hon själv varit med i, saknade dansarens perspektiv. I och med att Torun Odlöw själv ingår i arkiven har hon ett annat perspektiv.
– Det var bara vuxenperspektivet som fanns med i de föreställningar som jag medverkade i som barn. Jag har forskarens perspektiv men ingick också i arkiven som jag undersökte. Jag vet vilken kunskap som inte finns där.

Torun Odlöw började som sjuåring dansa vid Bolidens barnbalett i Skellefteå och medverkade där tills hon var 18 år. Gruppen turnerade världen runt och hennes lärare startade den första kommunala dansskolan i Sverige. Därefter studerade hon vid Balettakademin i Göteborg och har sedan fortsatt med dansen vid olika teatrar, hon har medverkat i teve och musikaler och dansat inom alla genrer. Hon har också läst kandidatprogrammet Liberal Arts vid Göteborgs universitet.
– Både Liberal Arts och masterprogrammet i digital humaniora är väldigt generella, man ska kunna ta många olika jobb.

Torun Odlöw dansar på en klippa.

Stora möjligheter med arkiven

Som valbar kurs valde Torun Odlöw att läsa en kurs för Astrid von Rosen, som forskar inom scenkonstprojektet Expansion och mångfald. Kursen handlade om kritiska perspektiv på multimediala arkiv.
– Det inspirerade mig mycket. Väldigt lite av dansen är digitaliserat och vill man se föreställningar måste man besöka analoga arkiv. Ofta går det bara att söka ut grundläggande information, som medverkande, titel och ort – användarnas förståelse av materialet blir därmed dåligt. Men det är spännande vad man kan göra med olika arkiv.
 

LÄNK: Torun Odlöws examensarbete Makten att beskriva. Ett kritiskt perspektiv på metadata i multimediala arkiv