Länkstig

Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar

Publicerad

Med anledning av den rådande situationen har Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten gått ut med information om förturshantering av ansökningar kopplade till covid-19.

Då forskning om covid-19 är mycket angelägen och av stor betydelse för folkhälsan har samtliga regioners biobanker gemensamt beslutat att biobanksansökningar med anknytning till covid-19 ska prioriteras den närmaste tiden. Flera biobanker kan även erbjuda förturshantering gällande provinsamling.

Ett flertal förfrågningar har redan inkommit till våra samverkansregioner runt om i landet och samtliga biobankssamordnare och Regionala biobankscentrum (RBC) kommer vara behjälpliga för att klara en så kort handläggningstid som möjligt. Målet är att ha ansökan klar inom en vecka.

Förturshantering av biobanksansökningar innebär att forskningsstudien tidigt, helst redan i planeringsstadiet, kontaktar aktuell biobankssamordnare eller aktuellt Regionalt biobankscentrum (RBC) för rådgivning, så att handläggning av avtal kan planeras.

Läkemedelsverket

Etikprövningsmyndigheten