Bild
Borrkärnprov
Foto: Thomas Zack
Länkstig

Nytt forskningscentrum för strategiska metaller

Publicerad

För att klara av den gröna energiomställningen och samhällets klimatanpassning är råvaror, metall och mineral kritiska. Vid årsskiftet ser ett nytt mångvetenskapligt forskningscentrum dagens ljus med uppgift att samla experter inom bland annat geovetenskap, nanoteknik och dataanalys. Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet är en av flera partners i forskningscentrumet.

– Detta är ett fantastiskt tillfälle för oss att få använda våra geokemiska labb i världsklass för att bidra till viktig forskning om kritiska metaller och mineraler, säger Thomas Zack, universitetslektor i geokemi och forskningsledare för forskargruppen Microgeochemistry Group vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 

En man sitter i ett forskningslabb framför en dator
Thomas Zacks i labbet vid Göteborgs universitet som kommer att användas för centrat för strategiska metaller.
Foto: Jenny Meyer

Det är Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som har beviljat 60 miljoner kronor till det mångvetenskapliga forskningscentrumet ”Smart Exploration Research”. Under ledning av Uppsala universitet ska där bedrivas både grundläggande och innovativ forskning om strategiska och kritiska metaller och mineral. Målet är enligt SSF att skapa en ansvarsfull, socialt acceptabel, robust och hållbar försörjning av strategiska metaller och mineral, något som är nödvändigt för den pågående energiomställningen och klimatanpassningen av samhället.

Bild
Mätinstrument med laserstråle
Instrument för laserablation.
Foto: Thomas Zack

Nya samarbeten mellan akademi och industri

Smart Exploration Research blir ett nav för att påskynda det växande behovet av prospektering av kritiska råvaror i Sverige, Norden och övriga världen. Vid forskningscentrumet kommer Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet samarbeta med flera industripartners.

Forskningscentrumet förväntas kunna erbjuda utbildningar för flera masterstudenter, minst 15 doktorander och anställningar för postdoktorer och yngre forskare. Centrumet stöds av de nordiska geologiska undersökningarna, och globala prospekterings- och gruvföretag där man kommer att samarbeta kring kunskapsutbyte, mobilitet och gemensamma FoU-projekt. Smart Exploration Research förväntas starta redan i januari 2024 och initialt löpa under sex år under ledning av Uppsala universitet.  

För ytterligare information om forskningscentrumet, kontakta:

Thomas Zack, universitetslektor i geokemi, Göteborgs universitet, e-post: thomas.zack@gu.se

Alireza Malehmir, professor i geofysik, Uppsala universitet, blivande forskningsdirektör för Smart Exploration Research, e-post: alireza.malehmir@geo.uu.se

AV: JENNY MEYER