Bild
Hällristning
Två nya nationella forskningsinfrastrukturer ska hjälpa forskare att hitta och använda digitala resurser samt att visualisera och analysera vetenskapliga data.
Foto: Katarina Wignell
Länkstig

CDH del av två nya nationella forskningsinfrastrukturer

Humanistisk forskning blir alltmer digital och tvärvetenskaplig. I dag finns den senaste digitala tekniken tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma i gång eftersom såväl metodutveckling som teknik kräver expertis, tid och resurser.

För att underlätta för forskare att använda avancerade metoder och tekniker finansierar Vetenskapsrådet bland annat två satsningar med relevans för humanistisk forskning och infrastruktur: Infravis – visualisering av vetenskapliga data samt HUMINFRA. Satsningarna involverar flera svenska lärosäten och vid Göteborgs universitet medverkar bland annat Centrum för digital humaniora tillsammans med Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) och Språkbanken Text.  

HUMINFRA, en ny nationell forskningsinfrastruktur, kommer att underlätta för forskare att hitta och använda digitala resurser och expertis över hela landet. Syftet med satsningen är att stärka den humanistiska forskningen och göra den internationellt konkurrenskraftig. Totalt tolv lärosäten är involverade och infrastrukturen leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

InfraVis syftar till att bygga nationell infrastruktur för att visualisera och analysera vetenskapliga data och leds från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Den är öppen för forskare inom alla områden och kommer att kunna erbjuda alltifrån resurser för att lösa enklare frågeställningar, till mer avancerat stöd och utveckling av mjukvara.

– Både HUMINFRA och InfraVis möter ett växande behov av digitalt metod- och forskningsstöd vid lärosätena. Den stora satsningen som nu sker möjliggör bland annat gemensamma ingångar till datasamlingar, verktyg, och expertis. Det kommer stärka den humanistiska forskningen i Sverige och göra oss mer konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv, säger Cecilia Lindhé som är föreståndare för Centrum för digital humaniora.

Läs mer om HUMINFRA

Läs mer om InfraVis