Länkstig

Bok om ledarskap i offentlig verksamhet

Publicerad

Forskare från Förvaltningshögskolan har publicerat en kursbok om ledning och styrning i offentliga organisationer.

Under 2023 har forskare från Förvaltningshögskolan publicerat boken Mellan styrning och autonomi : om förutsättningar för att leda i offentlig verksamhet. Boken beskriver utmärkande saker hos offentliga organisationer, som byråkrati och politisk styrning, och diskuterar olika ideal och trender som kan påverka hur det är att leda en offentlig verksamhet.

Tanken med boken var att fokusera på de specifika förutsättningar som offentliga organisationer och verksamheter har och som i sin tur påverkar vad det innebär att leda i dessa, säger Vanja Carlsson som är en av bokens författare. 

I boken får man ta del av erfarenheter från flera olika chefer och ledare inom offentlig sektor, exempel som kommer från Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar.

– Vi ville inte skriva en traditionell ledarskapsbok med handfasta tips utifrån allmängiltiga ledarskapsmodeller, utan vi ville diskutera ledning och styrning utifrån de konkreta handlingsmöjligheter som offentlig verksamhet har, säger Vanja Carlsson.

Boken är tänkt att kunna användas på Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar, men också till grundutbildningen.

Boken har ISBN 9789144141664