Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på mattematiklektion och någon som läser en bok
Länkstig

Bli bättre på att undervisa elever med ett andraspråk

Publicerad

Är du – eller är du på väg att bli – lärare och vill veta mer om undervisning och lärande på ett andraspråk? I två sommarkurser på Göteborgs universitet får du de verktyg som krävs för att planera din undervisning. Kurserna vänder sig till lärare inom alla ämnen och är mycket uppskattade bland kursdeltagare.

Bild
Bild på Sören Andersson, adjunkt i svenska som andraspråk
Sören Andersson, adjunkt i svenska som andraspråk

– De är väldigt populära. Studenterna har varit nöjda, det har vi kunnat se i kursutvärderingar. När vi startade kursen Språk- och kunskapsutvecklande undervisning för tre år sedan så räknade vi med att ta in ca 30 studenter – i somras startade vi med nästan 120, säger Sören Andersson, lärare på kursen.

Många lärare behöver mer förberedelse för att möta elever som är i andraspråksutveckling, särskilt lärare som undervisar i andra ämnen än språk. På grund av detta erbjuder Göteborgs universitet två sommarkurser som ska hjälpa dessa lärare att utveckla sin undervisning, oavsett ämne.

Skönlitteratur en nödvändig del av andraspråksundervisningen

Kursen Skönlitteratur i andraspråksundervisningen riktar sig till dig som redan är eller är på väg att bli lärare i svenska som andraspråk. Tidigare på lärarutbildningen har man kombinerat svenska som andraspråk med ett annat språkämne, men idag är det vanligt att man väljer andra kombinationer, såsom slöjd, matte eller idrott. Detta gör att lärarna inte alltid får med sig den nödvändiga litteraturdelen menar Ulla Bodelson, universitetsadjunkt och lärare på kursen.

Bild
Bild på Ulla Bodelsson, adjunkt i svenska som andraspråk
Ulla Bodelsson, adjunkt i svenska som andraspråk

– Ämnet svenska som andraspråk är till stora delar språkligt inriktat, men samtidigt står det i styrdokumenten för skolämnet att man ska undervisa i litteratur av skilda slag, från olika tider, av kvinnor och män, från olika kulturer. Därför behöver man som SVA-lärare   didaktiska metoder för hur man ska göra detta och i denna kurs belyser vi utifrån forskning och beprövad erfarenhet hur skönlitteratur kan bli en integrerad del och få en självklar plats i svenska som andraspråksundervisningen, säger Ulla.

Med utgångspunkt i skönlitteratur kan man reflektera över de allmänmänskliga frågorna

I kursen diskuteras didaktiska val i läsningen av skönlitteratur och hur man kan arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du får en orientering i litteratur och lyrik men även hur du kan använda film som en väg in i litteraturen. Kursen ger också möjlighet att resonera kring didaktiska utmaningar som arbetet med litteratur och litteratursamtal kan innebära.

– Med utgångspunkt i skönlitteratur kan man reflektera över både de allmänmänskliga frågorna och diskutera hur språk och kulturmöten gestaltas i en roman och vi gör det genom att läsa både äldre klassiker och samtida författare. Det är viktigt att välja romaner som både engagerar och bidrar till språkutveckling, säger Ulla.

– Vi visar hur man kan arbeta med litteratur i det flerspråkiga klassrummet och hur vi kan stärka elevernas förhållande till skönlitterära texter på ett sätt som också främjar deras språk-och kunskapsutveckling, fortsätter Ulla. Vi vill synliggöra varför läsning av och samtal om skönlitteratur är en nödvändig del i ämnet svenska som andraspråk.

Kanske är det en av orsakerna till att kursen är populär.

Läs mer om kursen i kurskatalogen och ansök redan idag

Du behöver kunna undervisa om språket i ämnet om det så är naturkunskap, samhällskunskap eller svenska

Språket är viktigt oavsett ämne

Kursen Språk och kunskapsutvecklande undervisning riktar sig till lärare i skolans alla ämnen, och på alla nivåer från förskolan till gymnasiet och även på sfi. Forskning har visat att det tar lång tid att lära sig ett språk som man sedan kan använda i skolan och detta behöver man ta hänsyn till i alla skolans ämnen.

Du behöver kunna undervisa om språket i ämnet om det så är naturkunskap, samhällskunskap eller svenska, och planera undervisningen så att elever i andraspråksutveckling får använda språket lika mycket som de andra eleverna. Och det får du lära dig under kursen, säger Sören.

En del av kursen är språkligt inriktad där du får veta mer om genrepedagogik. Inom genrepedagogiken försöker man stödja eleverna och utveckla språket inom de olika ämnen som eleverna läser. I en annan del av kursen fokuseras interaktions roll för undervisningen.

– Vi tittar på texter som man skapar i alla skolans ämnen. En naturkunskapstext ser exempelvis annorlunda ut än en samhällskunskapstext. Sedan får du guidning i hur du kan undervisa om språket i de olika ämnena.

Vid tidigare tillfällen har det varit verksamma lärare, lärarstudenter men också mer allmänt intresserade som har sökt kursen.

– Kursen går även under terminerna men då behöver du ha läst 30hp innan. På sommaren kan du däremot gå kursen även om du inte har några poäng i svenska som andraspråk. De flesta studenter brukar säga att ”det här skulle alla lärare få med sig” och genom att erbjuda kursen som sommarkurs hoppas vi att kunna nå ut brett.

Läs mer om kursen i kurskatalogen och ansök redan idag

Text: Sven Lindström