Bild
Sedan maj 2022 är Joan Camuñas-Soler biträdande universitetslektor på Institutionen för biomedicin, rekryterad inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM)
Sedan maj 2022 är Joan Camuñas-Soler biträdande universitetslektor på Institutionen för biomedicin, rekryterad inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM). Foto: Johan Wingborg.
Länkstig

Biofysiker inom WCMTM söker markörer för diabetes

Joan Camuñas-Soler är nybliven biträdande universitetslektor inom bioinformatik för translationell medicin, rekryterad inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM). I sin forskning kombinerar han diagnostik, datavetenskap och biofysik för att hitta nya biomarkörer, just nu framför allt för metabola störningar som diabetes.

Hans kontor i Lundberglaboratoriet ger ett luftigt och avskalat intryck, förklarligt då han innehaft sin forskartjänst i Göteborg i mindre än ett halvår. Än så länge består hans grupp bara av honom själv och en postdoktor, men under hösten kommer forskargruppen att växa.

Lockas av det oväntade

Forskningen handlar dels om att hitta nya komplexa biomarkörer för sjukdom, dels om att utveckla nya så kallade singelcell-metoder för att studera aktivitet i celler och ge nya möjligheter att kartlägga tillstånd när cellen inte fungerar som den ska.

– Vi är intresserade av att förstå hur cellulär heterogenitet uppstår inom vissa humana celltyper, och i vilken utsträckning budbärar-RNA avspeglar cellens fysiologiska tillstånd. Mitt labb fokuserar nu på metabola störningar som diabetes, men jag vill också gärna utforska andra system där encellig genomik och datadrivna tillvägagångssätt kan avslöja oväntad biologi, säger Joan Camuñas-Soler.

Just de oväntade fynden är en viktig drivkraft för honom. Han berättar att han snarare blir fascinerad än nedslagen när saker och ting visar sig fungera på ett annat sätt än hans ursprungliga hypotes.

– Det händer oftare än man kanske kan tro, att en hypotes inte verkar stämma. Då vill jag förstå vad det är som pågår och hur det faktiskt fungerar. Ibland leder det till riktigt intressanta upptäckter, säger Joan Camuñas-Soler, vars mål är att etablera sig som en ledande forskare inom genomik och biofysik.

Datavetenskap inom biomedicin

Hans forskningsdata genereras dels i mänsklig vävnad från kliniska samarbeten och i odlade celler i laboratoriet, och även genom bidrag ur stora tillgängliga forskningsdatabaser. Med maskininlärning skapar Joan Camuñas-Soler algoritmer som kan hjälpa till att skapa ordning och överblick i signaler från tusentals olika RNA-molekyler.

– Många av de mRNA-signaler vi mäter innehåller fysiologisk information som vi vill kvantifiera, men det finns också väldigt mycket brus. Med hjälp av datavetenskap kan vi urskilja de betydelsefulla signalerna och hitta mönster som kan kopplas till funktioner i celler eller till olika sjukdomar, berättar Joan Camuñas-Soler.

Hans tekniker har potential att appliceras inom många områden. Redan nu har han hunnit etablera samarbeten med både Anders Rosengren inom diabetesforskning och med WCMTM-forskaren Aishe Sarshad, som forskar om argonautproteiner.

Icke-invasiv diagnostik

Joan Camuñas-Soler är fysiker i botten, utbildad i sin hemstad Barcelona. Efter en masterutbildning inom biofysik på KTH i Stockholm återvände han till Barcelona för forskarutbildning, med inriktning mot molekylär biofysik och singelcell-genomik. Under sin tjänst som postdoktor vid Stanford University i Kalifornien, i en grupp under ledning av Stephen Quake, utvecklade han nya verktyg inom icke-invasiv diagnostik, baserade på singelcell-genomik och analyser av budbärar-RNA (mRNA), för att undersöka metabola störningar och graviditetskomplikationer. Fynden blev starten för ett nytt företag för forskningsledaren Stephen Quake, där Joan Camuñas-Soler under några år tjänstgjorde som First Scientist. Arbetet i gruppen och i företaget har nyligen utmynnat i flera fina vetenskapliga publiceringar.

Attraktivt erbjudande

Sedan maj 2022 är Joan Camuñas-Soler biträdande universitetslektor på Institutionen för biomedicin, rekryterad inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM).

– Jag ville gärna komma tillbaka till Europa där jag har mina rötter och började söka efter vilka möjligheter som fanns för mig att starta ett eget labb. Erbjudandet från WCMTM var mycket bra, och jag fick ett gott intryck av möjligheterna vid institutionen och av den forskarmiljö jag skulle tillhöra, säger han.

Han konstaterar att det nu finns en kritisk massa av unga duktiga forskare vid Göteborgs universitet, bland annat tack vare satsningen på WCMTM.

Älskar havet

Som utpräglad storstadsmänniska, som tidigare bott i städer som Barcelona, Stockholm och San Fransisco, var han först tveksam till om han skulle kunna trivas i en stad av Göteborgs storlek. Men hans nya hemstad har visat sig mer än väl uppfylla alla hans behov.

– Göteborg är tillräckligt stort för att ha ett bra kulturutbud och för att kunna erbjuda mysiga caféer och bryggerier, men samtidigt tillräckligt litet för att det alltid är nära till naturen. Det städer jag bott i tidigare har alla varit kustnära, och närheten till havet är också något jag verkligen uppskattar med Göteborg, säger Joan, som på sin fritid både gärna paddlar kajak och utforskar kustlinjen på cykel.

AV: ELIN LINDSTRÖM