Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Beviljade medel från KVA-fonden 2020

Publicerad

Det har nu beslutats att, av 50 ansökningar, 16 projekt har godkänts för finansiellt stöd från KVA-fonden för 2020.

Göteborgs universitet har årligen delat ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har handlagt ansökningarna, beslutat om tilldelning och betalar ut medlen.

Det kom in 50 ansökningar för år 2020. Följande 16 projekt har beviljats stöd från KVA-fonden 2020. På grund av många sökande och begränsad finansiering beviljas projekten tillgång till infrastrukturen, mat och boende på stationen samt resekostnader upp till 10 000 kronor. Inga övriga kostnader godkänns.

Beviljade projekt för 2020 (pdf, på engelska)

När Kungliga Vetenskapsakademien sålde fastigheten Kristineberg till Akademiska Hus, fonderades 30 miljoner kronor att dela ut under ca 10 år. Medlen är nu slut och KVA-fonden upphör.

Niklas Andersson är kontaktperson vid Marina infrastrukturen.

Forskare hanterar alger i en cylindrisk tank