Bild
Barn i strandkanten.
Barnens sommarlabb är en omtyckt aktivitet för de yngre. Under två förmiddagspass får de utforska livet i havet tillsammans med pedagoger från Tjärnölaboratoriet.
Foto: Lova Eveborn
Länkstig

Besöksrekord på Tjärnölaboratoriet i sommar

Publicerad

Varje sommar öppnar den marina forskningsstationen på Tjärnö upp dörrarna för allmänheten. I år var intresset för livet under ytan rekordstort.
– Vi hade över 5 000 besökare vilket är det högsta antalet sedan 1998, berättar Martin Larsvik som ansvarar för stationens utåtriktade verksamhet.

Sveriges artrikaste akvarium, utfärd med forskningsfartyg, krabbmete och forskarföredrag är några av de aktiviteter som besökare erbjudits på Tjärnö marina laboratorium denna sommar. I år var det ovanligt många som lockades till forskningsstationen som ligger vid kanten av Kosterhavets nationalpark, en dryg mil från Strömstad.

– Det regniga och blåsiga sommarvädret kan vara en förklaring till den höga besökssiffran. Att vi erbjuder intressanta aktiviteter och har duktiga guider vill jag tro är ytterligare en anledning, säger Martin Larsvik.

Klappakvariet lockar både stora och små

Flest besökare har det varit i Tjärnö Akvarium. Den stora magneten är klappakvariet, som lockar både barn och vuxna att köra ner händerna i det kalla vattnet för att klappa sjögurkor och andra obekanta havsdjur.

– Det finns väldigt få andra publika akvarier där man får hålla i djuren. Men att få känna på en sjögurka eller en sjöborre gör att man upplever havet med flera sinnen. Och vi har personal närvarande som har koll på att djuren inte far illa, säger Martin Larsvik.

De populärvetenskapliga föreläsningarna ger besökarna en chans till direktkontakt med forskarna och att ställa frågor. Årets föreläsningar handlade bland annat om gasläckan från Nordstream, torskens fantastiska anpassningsförmåga och om klimatförändringar i havet. Störst intresse rönte föreläsningen "Hur mår havet?" med Tjärnölaboratoriets stationschef professor Kerstin Johannesson.

Två personer står lutade mot ett kar med sjöstjärnor och andra havsdjur.
Lova Eveborn och Christian Nilsson arbetade som kommunikatörer på Tjärnölaboratoriet i somras.
Foto: Susanne Liljenström

Visar upp aktuell forskning

Med sommaröppet vill Tjärnölaboratoriet skapa intresse för forskning och öka kunskapen om havet.

Förutom föreläsningar med forskare visas ofta någon utställning om pågående forskningsprojekt. I år kunde besökarna på dataskärm följa en forskningsexpedition som djuphavsbiolog Rhian Waller deltog i utanför Alaska, USA. Som ett komplement höll akvariets kommunikatörer miniföreläsningar där de berättade om det okända livet i djuphavet och visade filmer och bilder.

– Vi vill vara en arena för forskning och utbildning vid Göteborgs universitet. Människor vill veta och vi vill berätta, säger Martin Larsvik.

– Jag är övertygad om att vi även bidrar till studentrekryteringen, att vi stimulerat många unga människor att söka en marin utbildning. Det finns visserligen ingen statistik, men gott om anekdoter som visar att så är fallet.

Text: Susanne Liljenström

Fakta om Tjärnölaboratoriet

Tjärnö marina laboratorium är en marin forskningsstation vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Här arbetar cirka 70 personer året om med forskning, undervisning och samverkan. Varje år besöks stationen dessutom av tusentals universitetsstudenter, gästforskare, skolelever, myndighetspersoner och andra intresserade. Sommartid arrangeras olika aktiviteter för allmänheten, övriga året välkomnas skolor och andra grupper att boka in besök.