Bild
Axel Wolf lutar sig mot ett staket. Han ler.
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Axel Wolf är ny föreståndare för Centrum för personcentrerad vård GPCC

Publicerad

UPPDRAG. Axel Wolf, professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har nu tagit över som föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Centrumet har just fått finansiering för en tredje period, och fortsätter utöka sin internationella samverkan.

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som etablerades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på forskning. Centrumet samlar över 200 nationella och internationella forskare samt patientmedforskare.

– GPCC:s vision är hållbar hälsa genom hållbar vård. Vi arbetar för att förebygga och minska lidande och för att stärka vårdens effektivitet genom personcentrerad vård, säger Axel Wolf.

Grundsten i omställningen mot Nära vård

GPCC har fått positiva utfall i flera utvärderingar, bland annat av Vetenskapsrådet.  Axel Wolf konstaterar att det är landets största centrumbildning inom sitt område.

– GPCC har gjort avgörande bidrag för omställningen inom vård- och omsorg och som nu är en grundsten i samhällets pågående omställning till nära vård, säger han.

Under de första åren gjorde GPCC viktiga bidrag till att definiera personcentrerad vård och förtydliga vilken roll personcentrering och dess arbetssätt borde ha inom hälso- och sjukvård. Sedan starten 2010 har centret haft en tydligt nyttiggörande strategi, med fokus på hur forskningen kan implementeras och hur personcentrerad vård kan införas, både i Sverige och i internationella samarbeten.

– Våra forskare har genomfört många kontrollerade studier som visade att personcentrerad vård ger signifikant bättre utfall för både patienten samt hälso-och sjukvårdens organisation. Detta arbete har lett till flera framstående publikationer i tidskrifter som the Lancet och BMJ., säger Axel Wolf.

2020 antogs en standard för patientmedverkan på europanivå, efter ett initiativ från GPCC. Denna standard kan underlätta både införande av och forskning om personcentrerad vård, och standarden främjar dessutom verksamhetsutveckling. Det är den första internationella standarden av sitt slag, som anger minimikraven för patientdelaktighet. GPCC är nu en av de drivande parterna när de internationella samarbetena fördjupas.

Med från starten

Axel Wolfs anknytning till GPCC inleddes redan under doktorandtiden, då centrets första föreståndare senior professor Inger Ekman var hans huvudhandledare. Hans egen forskning har två spår; dels opioidfri anestesi och personcentrerade behandlingsmetoder som minskar användning av opioder före, under och efter operation, och dels hur ofrivillig ensamhet bland äldre kan minska. Nyligen utnämndes han till professor i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård vid Göteborgs universitet, en tjänst som han kombinerar med anställning som universitetssjukhusöversjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan tidigare är han också professor i anestesiologisk omvårdnad vid Oslo Met Universitetet i Norge.

Axel Wolf tar över efter den tidigare föreståndaren professor Joakim Öhlén, som kommer fortsätta ingå i GPCC:s styrgrupp. Joakim Öhlén ansvarar också för den första globala konferensen om personcentrerad vård, som kommer genomföras i Göteborg den 14-16 maj 2024. https://gcpcc.org/

AV: ELIN LINDSTRÖM