Länkstig

Avhandling ska visa hur religionslärare undervisar om sexualitet

Nya mål inom skolan innebär att alla lärare, oavsett ämne, förväntas ta upp frågor om sexualitet, samtycke och relationer i sin undervisning. Forskarstudenten Lydia Heinevik ska undersöka hur det görs inom religionskunskapen på gymnasiet.

Lydia Heinevik är ny doktorand på Göteborgs universitet och ska skriva en avhandling inom religionsvetenskap med didaktisk inriktning, det vill säga inom skolans område.

Bild
porträtt Lydia Heinevik

– Jag ska undersöka hur religionslärare undervisar om sexualitet, samtycke och relationer. Det ska jag göra genom intervjuer med religionslärare och genom att observera klassrumslektioner, förhoppningsvis ska jag också kunna göra en explorativ del – ett kapitel i studien där jag kan forma undervisning tillsammans med religionslärare, säger Lydia Heinevik.

Intervjuer med gymnasielärare

Hon kommer att göra mellan 15 och 20 intervjuer med gymnasielärare vars elever läser religionskuns­­­­­­­kap 1, planen är att försöka få ett så brett spektrum av lärare som möjligt: män och kvinnor i olika åldrar och med olika antal år i läraryrket, några med mångkulturella klassrum och andra med kulturellt heterogena klassrum, på landsbygd och i städer, i stora och små skolor.

– Det ingår i religionskunskap 1 på gymnasiet att eleverna ska få lära sig om sexualitet och kön kopplat till religion: kan man förstå religion genom sexualitet, kan man förstå sexualitet genom religion? Våren 2021 kom också ett nytt mål inom skolan att alla lärare oavsett ämne ska undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Det är ett sätt att visa på att alla lärare bär det ansvaret.

Kan upplevas känsligt

Lydia Heinevik är själv utbildad lärare och hann jobba på en gymnasieskola i Mark i ett halvår innan hon påbörjade sin doktorandtjänst. Men redan under sin studietid började hon intressera sig för hur lärare lär ut om sexualitet och kön inom religionskunskap.

– Det kan upplevas som ett känsligt ämne att undervisa om, beroende på hur lätt man har för att prata om det, vilken kunskap man har och kanske vilken ålder man är i. För andra kan kanske brist på kunskap ställa till det, och vissa kan tycka att det är genant. Jag har mött en del ifrågasättanden kring varför vi ska lära ut om sexualitet i religionskunskapen, men själv tycker jag att det är väldigt viktigt – och kanske ett sätt att förstå religion på.

Undervisningen kan bidra till förståelse

Lydia Heinevik menar att det är viktigt som lärare att inte slå fast hur det ser ut inom en viss religion, utan snarare visa att det finns många olika synsätt på sexualitet inom alla religioner.

– Om man hittar en väg för att nå eleverna kan det bidra till deras förståelse för andra människor, kanske även för sina klasskamrater. En förståelse för omvärlden.

Text: Elin Widfeldt

Lydia Heinevik påbörjade sin doktorandanställning vid Göteborgs universitet den 1 februari 2022 och arbetar på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.