Länkstig

Åsa Kasimir ny expert i Miljömålsberedningen

Publicerad

Docent Åsa Kasimir vid Göteborgs universitet är en av de nya förordnade experterna i Regeringskansliets Miljömålsberedning.

Bild
Forskaren Åsa Kasimir
Åsa Kasimir

Miljömålsberedningen lyder under Klimat- och näringslivsdepartementet och har bland annat i uppgift att ta fram förslag som stärker klimatarbetet och skyddet av biologisk mångfald. 

Åsa Kasimir är docent vid Institutionen för geovetenskaper och har under många år forskat på torvmarkernas stora utsläpp av växthusgaser.

Om Åsa Kasimir

Åsa Kasimir (www.gu.se)