Länkstig

Årets hedersdoktorer på Handelshögskolan

Publicerad

Gränsdragningar i havet, folkrätt och ledarskap – årets hedersdoktorer har gjort viktiga gärningar internationellt inom vitt skilda områden. Med sina omfattade och kunskaper och erfarenheter kommer de att fortsätta bidra till utvecklingen av Handelshögskolans forskning och utbildning.

Bild
Porträtt på Robin Cleverly
Robin Cleverly
Foto: Handelshögskolan

Dr Robin Cleverly har utsetts till juris hedersdoktor i sjörätt. Han är verksam vid Marbdy Consulting Ltd, Maritime Boundary Experts i Storbritannien och en av världens ledande experter på gränsdragningar i havet. Han har medverkat som expert i flertalet av de tvister om marina gränsdragningar som avgjorts vid FN:s internationella domstol för havsrätt, Internationella domstolen eller skiljedomstribunalen i Haag. Utan att vara jurist besitter han omfattande kunskaper på det internationellrättsliga området och är en eftersökt rådgivare för regeringar världen över. Tillsammans med Stephen Fietta har han författat standardverket om marina gränsdragningsfrågor; A Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation. Han är en trogen och inspirerande föreläsare på Juridiska institutionens kurs Law in a Maritime Context, där han ger studenterna en experts inblick i hur resonemanget förs i en gränsdragningstvist. Hans djupa kunskaper bidrar till att främja utvecklingen av undervisning och forskning i sjörätt vid Handelshögskolan.

 

Bild
Porträtt på Ann Langley
Ann Langley
Foto: Handelshögskolan

Professor Ann Langley, har utsetts till ekonomie hedersdoktor i företagsekonomi. Hon är verksam vid  Département de management HEC i Montreal, Kanada, och är en välrenommerad och respekterad  forskare i såväl Nordamerika som i Europa, med en omfattande akademisk publicering. Ann Langleys forskning fokuserar på strategisk förändring, ledarskap och identitet i komplexa organisationer med betoning på processuella och kvalitativa forskningsansatser. Under åren 2015 till 2018 ingick Ann Langley i Handelshögskolans Visiting Professor Programme och hon har bidragit till den akademiska miljön vid Företagsekonomiska institutionen på en mängd sätt, bland annat genom undervisning på forskarutbildningen, som opponent vid seminarier och genom att presentera sin egen forskning i seminarier och workshops. Ann Langley har också initierat och genomfört ett antal skrivprojekt i samarbete med institutionens medarbetare, vilket har resulterar i ett flertal publikationer, bland annat i den högt rankade tidskriften Annals of the Academy of Management.

Bild
Porträtt på B.S. Bhupinder Chimni
B.S. Bhupinder Chimni
Foto: Handelshögskolan

 

Professor Dr. B.S. Bhupinder Chimni har utsetts till juris hedersdoktor i internationell rätt. Han är verksam vid Jindal Global Law School i Delhi, Indien. Han är en av de globalt mest namnkunniga folkrättsforskarna och hans mest framstående insats är att tidigt etablera perspektiv på den internationella rätten som lät globala syd komma till tals. Han har initierat forskningsinriktningen Third World Approaches to International Law (TWAIL) som satt sin prägel på den globala folkrättsliga diskursen sedan tidigt 1990-tal. Han har inspirerat en generation av migrationsrättsliga forskare över hela världen med sina banbrytande texter. Chimni har varit och är en värdefull samarbetspartner för forskarna inom folkrätt och internationell rätt vid Juridiska institutionen.

Universitets promotionshögtid har varit inställd under pandemin och för att komma ikapp planeras två promotioner per år under 2022 och 2023. Promoveringen av de nu utsedda hedersdoktorerna är planerad att äga rum i oktober 2022 på Svenska Mässan.