Bild
Kvinna som blir intervjuad av man
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Är 70 fortfarande det nya 50? Nu studeras punkgenerationen i H70- studien

För sjunde gången bjuds 70-åriga göteborgare in till befolkningsundersökningen H70, som nu har pågått i över ett halvt sekel, vilket gör den unik i världen. Den första gruppen som undersöktes var född 1901, nu kommer födelsekullen 1952 in i studien. Det alltså dags för punkgenerationen att bli undersökta.

I Sverige är nog H70-studien mest känd för uttrycket 70 är det nya 50, men internationellt är H70-studien mest känd för forskning om demens och psykisk ohälsa bland äldre. H70 studien var bland annat först i världen att hitta samband mellan  Alzheimers sjukdom och högt blodtryck, övervikt och stress. Men man studerar också det normala åldrandet, allt ifrån media-användning till sex. Och så var det detta med 70 för det nya 50:

- Våra stora studier visar att det har skett enorma förändringar när det gäller åldrandet. 70-åringar idag har en fysisk och intellektuell kapacitet, som en 50-åring hade för några generationer sedan.. Detta menar Ingmar Skoog som är forskningsledare och har jobbat med studierna i snart 40 år. Han är också föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa  - AgeCap – vid Göteborgs Universitet. Nu har studien  fått forskningsmedel från bland annat Kamprads stiftelse, Vetenskapsrådet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att undersöka en grupp 70-åringar (födda 1952-53) drygt 50 år efter den första undersökningen.

I H70-studien undersöks stora delar av en människas liv kopplade till åldrande och hälsa. Studien har tidigare visat att sjuttioåringar idag mår generellt bättre än sjuttioåringar födda i början av seklet.

Hur går studien till och vem får vara med?
Studien omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår hörselundersökningar, blodprover, EKG, samt undersökning av blodtryck, kroppssammansättning, ett urval med test av fysiska förmågor, längd och vikt, lungfunktion, samt tester av minne och tankeförmåga. Frukost, lunch och fika serveras under dagen. Göteborgare födda 1952-1954 som är födda på vissa datum bjuds in.  

Varför ska man tacka jag till att delta?
Anledningen till att tacka ja är flera tycker Margaretha som är född 1944 och ingår i den förra årskullen som bjöds in.

- Jag tycker man ska bidra till forskningen det man kan och efter att ha arbetat inom läkemedelsindustrin många år vet jag att man blir inte bättre undersökt än i en forskningsstudie. Studien har vid flera tillfällen hittat saker kopplade till min hälsa som jag behövde söka vård för och som troligen inte upptäckts annars, säger Margaretha.

Varför görs studien?
Studien har flera syften: 
1) Studera det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och ta fram referensvärden för äldre personer. 
2) Kartlägga förekomsten av, samt riskfaktorer för sjukdom. 
3) Kartlägga behovet av sociala och medicinska insatser för äldre. 
4) Studera möjligheterna till förebyggande åtgärder när det gäller åldrandet och dess effekter på individ och samhälle. 

Mer information hittar du på H70-studiens hemsida