Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Äldre par vid vattnet
Foto: Pexels.com/RODNAE Productions
Länkstig

H70-studierna i Göteborg

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I H70-studierna har 70-åringar födda vid olika årtal undersökts. Den senaste studien gjordes på 70-åringar födda 1944 och kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder. Vissa grupper har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.
På den här sidan berättar vi mer om H70 men även om våra andra befolkningsstudier. För deltagare i studierna, och för anhöriga, har vi nu en separat sida, se länk nedan. Välkommen!

Rapport: 70 är det nya 50

Delegationen för senior arbetskraft är tillsatt av regeringen för att utreda pensionsålder. Sju av de 21 rapporter som de baserar sitt beslut på, är skrivna av forskare inom forskningscentrumet AgeCap och bland andra av Ingmar Skoog. Här kan du läsa rapport nummer 21 som heter 70 är det nya 50.

Aktuell forskning

Delstudie för att mäta förekomst av antikroppar mot viruset SARS-CoV-2

Delstudien är ett pågående samarbete mellan H70-studierna, Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen. Syftet är att kartlägga spridningen av COVID-19 i den äldre befolkningen och hur COVID-19-pandemin påverkar vår hälsa och vårt välmående.

Urvalet baseras på personer som är födda 1944, är hemmahörande i Göteborgs kommun och som deltagit i våra H70-studier. De har tidigare erbjudits att besvara en enkät om COVID-19-pandemin och kommer nu att få erbjudande om att mäta förekomst av antikroppar mot COVID-19.

H70-studierna startar upp igen

Efter en höst med undersökningar av personer födda 1944 tar vi nu återigen en paus i H70 studierna. Detta beror på den ökade samhällsspridningen av coronaviruset. Under hösten pågick studien på ett lite annorlunda sätt än vanligt: vår personal var iklädda skyddsutrustning och frågor besvarades via telefon eller på andra sidan av ett plexiglas. Vi har kontinuerlig kontakt med Smittskydd i Göteborg som löpande gör bedömningar av smittspridningen i samhället och undersökningen av personer födda 1944 planeras återupptas igen under våren 2021, efter att vi får klartecken därifrån. Så om du som är född 1944 ännu inte hunnit få din inbjudan, kommer den att dyka upp i brevlådan under 2021.

För deltagare

Information till deltagarna i studien - och deras anhöriga - är en viktig del. Länken till höger tar dig till vår informationssida.

Populationsstudien H70

Vi undersöker hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid. Studierna innehåller information om alla delar i våra liv såsom sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.

Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer 70 år och äldre. Längre ned kan du läsa mer om våra olika studier och hur de går till.

I H70-studierna har sedan 1971 70-åringar födda vid olika årtal undersökt: 1901-02 (973 personer), 1906-07 (1036 personer), 1911-12 (619 personer), 1922 (500 personer) och 1930 (522). Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 (1203 personer). Kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder och vissa kohorter har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 startade 75-årsuppföljningen av senaste H70-kohorten som är födda 1944. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.

H85

H85 startade 1986 då 962 85-åringar födda 1901-02 rekryterades. Dessa följdes sedan under 20 år. En ny studie av 85-åringar födda 1923-24 (571 personer) startade 2008 och den senaste gruppen 85-åringar födda 1930 (491 personer) undersöktes 2015-16. Uppföljningar har skett med 2-5 års mellanrum och den äldsta kohorten har följts upp till 103 års ålder. Under 2019 pågick 88-årsuppföljning av personer födda 1930.

95+

95-plus startade 1996 och fram till 2012 rekryterades totalt 950 personer. Denna studie är så vitt vi vet den största epidemiologiska studien i världen av personer över 95 år. Uppföljningar sker kontinuerligt med 1-2 års mellanrum. Våra äldsta deltagare undersöktes vid 109 års ålder.

Sahlgrenska suicidstudier

I Sahlgrenska suicidstudier som startade år 2000, studeras riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier. Sahlgrenska suicidstudier har även en egen webbsida.

Kvinnoundersökningen (KVUS)

KVUS startade ursprungligen 1968 på avdelningen för allmänmedicin för att undersöka hälsan hos kvinnor innan, under och efter menopausen. 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 inkluderades. Uppföljningar har sedan gjorts 1974-1975, 1981-1982, 1992-1993, 2000-2002, 2005-2006, 2009-2011, 2015-2016 och senast 2018-2019.

De senaste uppföljningarna av KVUS har samkörts med H70 och undersökningar har gjorts i forskargruppen EPINEPS regi. Studien ger oss möjlighet att undersöka hur faktorer i medelåldern påverkar hälsan upp i hög ålder.

Professor Emeritus Tore Hällström vid laptop
Professor Emeritus Tore Hällström, som fortfarande är verksam i Kvinnoundersökningen, intervjuade deltagare redan 1968.
Foto: Johan Wingborg

Finansiärer

Huvudfinansiärer är

  • FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • VR – Vetenskapsrådet
  • ALF - Avtal om läkarutbildning och forskning Västra Götalandsregionen och GU
  • Hjärnfonden
  • Alzheimerfonden

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
Eivind och Elsa K:son Sylvans stiftelse
NEAR - The National E-Infrastructure on Aging Research
The Alzheimer's Association
The Alzheimer's Association Zenith Award
Riksbankens jubileumsfond
Stiftelsen Söderström - Königska Sjukhemmet
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
Handlanden Hjalmar Svenssons Forskningsfond
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
Irisstipendiet
Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelse
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne
Adlerbertska
Stiftelsen systrarna Greta Johansson och Brita Anderssons Minnesfond