Bild
Profilbild för konferens
Länkstig

Angelägen konferens för ökad medie- och informationskunnighet

I höst arrangerar Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen den nationella konferensen om Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap.
– Det finns goda skäl att lägga in en högre växel med tanke på utvecklingen i samhället som gör att frågan är brådskande ur ett demokratiperspektiv, säger UNESCO-professor Ulla Carlsson.

Bild
Porträtt Ulla Carlsson
Ulla Carlsson, en av initiativtagarna till MIK-konferensen.
Foto: Johan Wingborg

Vikten av ökad medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt samhälle framstår som allt tydligare. Att navigera i dagens digitaliserade medielandskap har blivit allt svårare – övervakning, desinformation, konspiratoriska teorier och påverkansaktioner tillhör vardagen.

­­– Utan kunniga medborgare hotas samspelet mellan människor och institutioner och därmed samhällsförtroendet och den mellanmänskliga tilliten som utgör demokratins grundbult.

Det säger Ulla Carlsson, en av initiativtagarna till konferensen. Sedan 2015 är hon UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet:

– Vikten av mediekunniga medborgare har till och från funnits på dagordningen sedan massmediernas intåg för hundratalet år sedan. 2011 introducerade UNESCO begreppet ”media and information literacy” mot bakgrund av digitaliseringen.

Efterlyser en helhetssyn

Höstens konferens blir den fjärde gången på tio år som Ulla Carlsson inleder ett nationellt möte om medie- och informationskunnighet. Under det senaste decenniet har hon på basis av aktuell forskning visat på behovet av en samlad MIK-policy, en nationell politisk MIK-ram med en helhetssyn som inbegriper alla olika berörda aktörer för att nå en faktisk förändring på olika nivåer i samhället.

– Det berör såväl skolan, biblioteken, folkbildningen, museerna, arkiven som den högre utbildningen samt medier, förklarar hon. Det handlar inte minst om utbytet mellan den nationella och regionala nivån.

Nu gör skeenden i omvärlden – pandemi, krig, beslut om Nato-anslutning och snart ett val – att hon ser frågan om ökad medie- och informationskunnighet bland medborgarna som brådskande ur ett demokratiperspektiv.

– Det är händelser som tillsammans med den teknologiska utvecklingen ställer viktiga frågor om medier, yttrandefrihet och demokratiutveckling. Det är därför vi arrangerar denna konferens där teori, politik och praktik möts för att formera en gemensam ram för genomförande av MIK på såväl nationell som regional nivå.

Mer information

Den nationella konferensen Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap äger rum den 26-27 oktober 2022.

I Göteborgs universitets styrgrupp för konferensen ingår förutom Ulla Carlsson, professor Mats Jönsson, Institutionen för kulturvetenskaper, och rektorsråd Fredrika Lagergren Wahlin.

Projektledare på Göteborgs universitet är universitetslektor Karolina Westling, Institutionen för kulturvetenskaper, e-post: karolina.westling@kultvet.gu.se

Läs mer

om MIK-konferensen på Västra Götalandsregionens webbplats.

Text: Cajsa Malmström