Bild
Porträtt Jesper Strömbäck
Professor Jesper Strömbäck
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Angelägen bok om kunskapsresistens

Nu släpps den första boken i ett forskningsprojekt om kunskapsresistens med Jesper Strömbäck, professor vid JMG, Göteborgs universitet. Fri att ladda ner och med ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv.

Bokomslag

Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments (Routledge, 2022) är den första boken från forskningsprojektet Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser, motmedel. Ett projekt vars syfte bland annat är att ta fram ett enhetligt ramverk inom vilket kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt.

– Boken är extra viktig i en tid som präglas både av att många människor har helt felaktiga uppfattningar om verkligheten och av stora samhällsutmaningar som kräver politiskt ledarskap, säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid JMG.

– Pandemin och motståndet mot vaccinering är ett aktuellt globalt exempel, medan hur vi ska kunna bromsa klimatförändringarna och anpassa samhällena till ett förändrat klimat är ett annat. I USA visar det faktum att många tror på lögnen att det senaste amerikanska valet var riggat att kunskapsresistens också är ett stort demokratiskt problem.

Sexårigt forskningsprojekt

Jesper Strömbäck är redaktör för boken tillsammans med Åsa Wikforss och Kathrin Glüer, båda vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, Torun Lindholm, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Henrik Oscarsson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Samtliga är engagerade i det sexåriga projektet om kunskapsresistens

I boken tar de bland annat upp vilka olika faktorer som bidrar till kunskapsresistens i samhället.

– Det handlar om såväl faktorer på samhällsnivån, exempelvis medierna och medieutvecklingen, som på individnivån, till exempel hur människor processar information beroende av bland annat om informationen bekräftar eller utmanar människors existerande verklighetsuppfattningar och åsikter, förklarar Jesper Strömbäck.

En unik bok

Boken är unik då det är den enda som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv undersöker kunskapsresistens.

– Vi tar upp vilka olika faktorer som bidrar till kunskapsresistens. Det handlar om såväl faktorer på samhällsnivån, exempelvis medierna och medieutvecklingen, och på individnivån, exempelvis hur människor processar information beroende av bland annat om informationen bekräftar eller utmanar människors existerande verklighetsuppfattningar och åsikter.

En viktig sak som framkommer i boken är att ingen är immun mot kunskapsresistens och att det inte finns några enkla lösningar, men också att alla – medborgare, medier, politiker – har ansvar och kan bidra till att motverka kunskapsresistens.

Jesper Strömbäck är glad över att boken nu är klar, särskilt som den är Open Access och kan laddas ner gratis. Planeringen inför nästa bok är redan igång. Den ska handla om hur kunskapsresistens kan motverkas.

Mer information