Bild
Stephen Zunes
Länkstig

Amerikansk forskare inom mänskliga rättigheter och USA:s utrikespolitik tilldelas Segerstedts gästprofessur

Den amerikanska forskaren Stephen Zunes har tilldelas Torgny Segerstedts gästprofessur efter att ha blivit nominerad av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Under vårterminen kommer han att vara på plats vid Göteborgs universitet för att bidra med sin expertis och samarbeta inom områden som amerikansk utrikespolitik, mänskliga rättigheter och civilt motstånd mot auktoritära regimer.

Bild
Stephen Zunes
Stephen Zunes, professor inom politik vid University of San Francisco, kommer att vara på plats vid Göteborgs universitet under vårterminen.

– Jag är väldigt imponerad av Torgny Segerstedts gärning och känner mig hedrad att ha blivit utnämnd. Jag uppskattar verkligen synen på samhällsvetenskap som verkar finnas vid Göteborgs universitet, att det inte bara handlar om siffror och data eller att samla på sig massa teorier, utan att det finns verkliga tillämpningsområden för ett bättre samhälle. Det är skälet till att jag forskar överhuvudtaget och det får mig att se fram emot att göra det här, säger Stephen Zunes.

Stephen Zunes är idag verksam vid University of San Francisco där han är professor inom politik. Hans expertområde är amerikansk utrikespolitik med speciellt fokus på Mellanöstern och Nordafrika, även om forskningen också inkluderar delar av Östeuropa och den globala södern. Han har lång erfarenhet av att kritiskt granska USA:s inblandning i olika internationella konflikter i relation till internationell lagstiftning och mänskliga rättigheter.

– Som en av världens första demokratier talar man i USA gärna om vikten av internationell lagstiftning, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, men samtidigt stöttar landet frekvent auktoritära regimer och ockuperande arméer. Det jag gör handlar till stor del om att titta på motsättningarna mellan retoriken och hur verkligheten faktiskt ser ut.

Undersöker kraften i civilt motstånd mot förtryck

Ett annat av Stephen Zunes huvudområden är civilt motstånd, det vill säga vanliga människors förmåga att utmana och störta förtyckande makthavare. I sin forskning framhäver han att civilt motstånd, ofta med icke-våldsamma metoder, är långt mer effektivt än beväpnade strider. Det är ofta den typen av krafter som åstadkommer verklig förändring, och inte inblandningen av internationella organisationer, förbund eller utländska regeringar.

Det var inte NATO som störtade kommunismen i Östeuropa. Det var polska hamnarbetare, tjeckiska intellektuella, östtyska kyrkoanknutna, estniska folksångare och miljontals andra helt vanliga européer.

– Det var inte NATO som störtade kommunismen i Östeuropa. Det var polska hamnarbetare, tjeckiska intellektuella, östtyska kyrkoanknutna, estniska folksångare och miljontals andra helt vanliga européer. I Sydafrika var det civila, fackförbund, den Förenade demokratiska fronten och sådana rörelser som avskaffade apartheid. Det var också civila som störtade monarkin i Nepal, Pinochet i Chile, Milosevic i Serbien och Marcos i Filipinerna, där nunnorna la sig framför stridsvagnarna.

För Stephen Zunes handlar det inte om att se på de här historierna ur något slags Gandhi-inspirerat eller pacifistiskt perspektiv, utan snarare som en strateg. Han kallar dem den ultimata formen av asymmetrisk krigsföring.

Icke-våldsamma metoder har inte bara större chans att lyckas i jämförelse med beväpnade strider, de leder också oftare till demokratiska lösningar ur ett längre perspektiv.

– Icke-våldsamma metoder har inte bara större chans att lyckas i jämförelse med beväpnade strider, de leder också oftare till demokratiska lösningar ur ett längre perspektiv. Det är såklart inte alltid fallet – det finns exempel på tillbakagångar – men ofta blir resultatet hållbara demokratier, till skillnad från våldsamma revolutioner som tenderar att skapa nya diktaturer eller inbördeskrig.

Erbjuder perspektiv på Israel-Palestina-konflikten

Under sin tid i Göteborg kommer Stephen Zunes att dela sin tid mellan undervisning och forskning. Förutom att hålla föreläsningar och stötta doktorander inom sitt forskningsområde, kommer han också att bidra och delta i den nya doktorandkursen Nya perspektiv på sociala rörelser och social förändring, makt och motstånd, som ges vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

I fråga om egen forskning kommer han att arbeta med två pågående projekt. Det ena handlar om civila motståndsrörelser och vilken inverkan externa aktörer, så som utländska regeringar, organisationer för mänskliga rättigheter och diasporagrupper har på deras framgång. Det andra kretsar kring Israel-Palestina-konflikten, där han undersöker förklaringar till USA:s stöd för Israel i både politisk och ideologisk mening.

– USA har länge visat att de inte drar sig för att stötta militärer och regeringar som bryter mot internationella regler, men jag vill också titta på några av de ideologiska drivkrafterna bakom stödet för Israel. Det handlar bland annat om den sentimentala bilden av Israel som många liberaler i väst har och att delar av den kristna högern ser på Israel ur ett bibliskt perspektiv.  Samtidigt vill jag också undersöka några av de mer extrema reaktionerna hos delar av vänstern som går långt åt det motsatta hållet.

Amerikansk utrikespolitik med koppling till det pågående kriget i Gaza är också ett av de många aktuella ämnen som Stephen Zunes kommer att återkomma till i de publika föreläsningar han kommer att hålla under tiden i Göteborg.

USA:s förhållningssätt har inte bara förnekat rättvisa för Palestina, det har också misslyckats med att ge säkerhet åt Israel. Jag menar att det ena inte utesluter det andra utan tvärt om – palestinska rättigheter och israelisk säkerhet är beroende av varandra.

– USA:s förhållningssätt har inte bara förnekat rättvisa för Palestina, det har också misslyckats med att ge säkerhet åt Israel. Jag menar att det ena inte utesluter det andra utan tvärt om – palestinska rättigheter och israelisk säkerhet är beroende av varandra.

Om Torgny Segerstedts gästprofessur

Torgny Segerstedts gästprofessur är finansierad av Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne. Gästprofessuren inrättades för att främja vetenskaplig forskning inom ett eller flera av områdena samhällsvetenskap, humaniora, juridik, ekonomi, journalistik och utbildningsvetenskap. Syftet är att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande-, tryck- och religionsfrihet, och att motverka strömningar som undergräver demokratiska värden så som förföljelse av oliktänkande, våld och rasism. Innehavaren av gästprofessuren ska under sin tid i Göteborg, utöver att arbeta med utbildning och forskning, även hålla minst en föreläsning eller ett seminarium öppet för allmänheten.