Länkstig

Allmänhetens syn på partiernas politik

Publicerad

Med mätpunkter från tre års nationella SOM-undersökningar sammanställs nu för första gången frågor om vilka partier som anses ha bra politik inom en rad olika samhällsområden. Den nya rapporten målar upp en bild av sakfrågeägarskapet under hösten 2020 och illustrerar hur detta har förändrats sedan 2016.

I SOM-undersökningarna från 2016, 2018 och 2020 inkluderades en fråga om vilka partier som bedöms föra en bra politik inom olika samhällsområden. I den nya rapporten Allmänhetens syn på partiernas politik sammanställs svaren, och rapporten illustrerar både partiernas styrkeområden och vilka grupper som står för respektive bedömningar.

Liberalerna tappat skolpolitiken

Liberalerna ligger högt på området skola/utbildning men står för ett av de största tappen i rapporten. År 2018 toppade de tillsammans med det betydligt större Socialdemokraterna listan för skola/utbildning med 25 procent. Hösten 2020 var det endast 15 procent som svarade att L hade en bra skolpolitik och därmed har Moderaterna gått om med sina 21 procent. Området toppas alltjämt av Socialdemokraterna.

Diagram över området skola utbildning

Sverigedemokraterna och invandring

För att vara ett av de största partierna i Sverige har Sverigedemokraterna låga siffror på de flesta politiska områden.  Endast 5-7 procent anser att de har en bra politik på områden som sysselsättning, skatter, jämställdhet och miljö. Detta innebär i praktiken att inte ens personer som röstar på SD anser att deras politik är bra på de flesta av de områden som inkluderas i undersökningen.

Diagram över bra politik på området invandring

Det stora undantaget är invandring där SD överlag bedöms ha den bästa politiken. 27 procent anser att partiets politik är bra, vilket också bekräftar bilden av SD som i första hand ett enfrågeparti. Även M och KD har höga siffror på området invandring. Båda dessa partier har sett ökningar sedan 2018 och KD har nästan fördubblat andelen som anser att partiet har en bra invandringspolitik sedan år 2016.

Centerpartiet på fjärdeplats gällande miljö

I likhet med SD kan även Miljöpartiet ses som ett enfrågeparti. På de flesta områden ligger partiet på nivåer som motsvarar deras faktiska väljarstöd, men gällande miljö har partiet en ohotad topposition i Sverige.

Diagram över bästa politiken på området miljö

Den stora förändringen på området står Centerpartiet för. Hösten 2018 ansågs C ha näst bäst miljöpolitik, men partiet har sedan dess tappat åtta procentenheter och hamnar nu på en fjärdeplats. Det är oerhört jämnt mellan de båda större partierna S och M när det kommer till miljöpolitiken.

Lag och ordning styrkeområde för Moderaterna

Lag och ordning bedöms sedan några år tillbaka vara ett område på frammarsch, vilket framgår i andra frågor i SOM-undersökningarna. År 2016 var området så pass undanskymt (endast 12 procent svarade något inom detta område på den öppna frågan om viktiga samhällsproblem, att jämföras med 34 procent år 2020) att det inte inkluderades i frågan om bra politik och därför finns bara bedömningar från åren 2018 och 2020.

Diagram över området lag och ordning

Tveklöst anses M ha den bästa politiken på området med 35 procent år 2020, och därefter är det oavgjort mellan S och SD med 20 procent vardera. Överlag får partierna tydligt till höger i politiken höga bedömningar på området lag och ordning.

- Undersökningsfrågan om bra politik visar ofta på tydliga ”sakfrågeägarskap”, och partier som har tydligt ägarskap tenderar också att gynnas i valrörelser som kretsar kring deras sakfrågor. Därför är det kul att vi nu nått tre mätpunkter för frågan och kan studera detta ytterligare inför kommande valrörelse säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet och författare till rapporten.