Bild
Foto av Carolina, Kristina och Therese
Carolina Lunde, Kristina Holmqvist Gattario och Therese Skoog, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Länkstig

4,7 miljoner från Forte till studie om sexuella trakasserier och sexuell aggression bland unga

Publicerad

Therese Skoog, Kristina Holmqvist Gattario och Carolina Lunde Vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, har beviljats drygt 4, 7 miljoner kronor för en sexårig studie om sexuella trakasserier och sexuell aggression bland unga.

Studien, Kaskadeffekter av sexuella trakasserier till andra former av sexuell aggression? En sexårig longitudinell studie från barndom till ungdomsår, är en fristående fortsättning på ett pågående longitudinellt projekt, PRISE.

– Glädjande att vi nu får möjligheten att göra en fristående fortsättning på det redan pågående PRISE-projektet, säger Carolina Lunde, huvudsökande för projektet.
– Vi vet att sexuella trakasserier är ett utbrett problem och att konsekvenserna för den som utsätts för kränkningar och trakasserier kan bli allvarliga för hälsa och mående. Därför är det så viktigt att ta reda på hur processer och samband ser ut. Vi hoppas kunna bidra till ett mer långsiktigt arbete med att motverka olika former av sexuell aggression bland unga – och därmed även dess vittgående negativa följder, för såväl individ som samhälle. 

I projektet kommer grundläggande frågor som rör utvecklingsvägarna för sexuellt aggressiva beteenden i övergången mellan barndom och ungdomsår studeras. Projektets syfte är att undersöka hur sexuella trakasserier utvecklas mellan mellanstadie- och högstadieår, samt att besvara viktiga frågor vad gäller potentiella kaskadeffekter mellan sexuella trakasserier och andra utvecklingsrelevanta former av sexuell aggression som kan uppstå under ungdomsåren.
Förhoppningen är att projektet ska generera nya och unika insikter vad gäller utvecklingsvägar både för de unga som utsätts och de som utsätter andra, liksom vad gäller kausala samband mellan olika typer av sexuellt aggressiva beteenden som uppstår under centrala utvecklingsperioder i barn och ungas liv.


Mer om PRISE
Mer om Forte