Bild
Foto: Akil Mazumder
Länkstig

39 miljoner kronor till forskarskola om rättvis klimatomställning

Publicerad

Frågan om hur rättvis klimatomställning ska möjliggöras i praktiken blev startskottet för Forskarskolan Just Transitions. Nu finansieras det nya initiativet under fem år av Formas, det statliga rådet för hållbar utveckling. Flera doktorandtjänster ska tillsättas och går nu att söka.

Behovet av kunskap om hur de offentliga organisationerna kan bygga förmåga att leda och organisera de förändringar som behövs för att genomföra en rättvis klimatomställning, samlade aktörer från såväl lärosäten, civilsamhälle och näringsliv. Forskarskolan Just Transition består av drygt 30 organisationer varav flera universitet, forskningsinstitut, kommuner, kommunala bolag, regioner, företag och branschorganisationer. 

– Det är otroligt glädjande att vi fått finansiering för den här forskarskolan, med allt vad det leder till, från nätverksbyggande, till utbildning av spjutspetsforskare, till direkt deltagande och bidrag till omställningen, säger Stefan Holmlid vid Linköpings universitet, som leder forskarskolan. 

Sammanlagt 40 doktorandstjänster

Kompetens och kunskap ska byggas genom sju doktorandprojekt som kommer integreras i de offentliga parternas verksamhet, detta genom en plattform för kunskapsutbyte om rättvisa klimatomställningar. Totalt handlar det om 40 doktorandstjänster som ska tillsättas på forskarskolan Just Transition. 

En doktorand kommer att delta från företagsekonomiska institutionen inom sektionen för Management och organisation. Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg och studera deras klimatstrategi. Den forskarstuderande kommer handledas av Sara Brorström, docent i management och organisation på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

– Jag tänker att ett management och organisaitonsperspektivet bidrar med kunskaper om hur en organisation ska hanteras vad gäller hållbarhet, detta genom ekosystemtjänster, strategi och strategisk praktik, säger Sara Brorström. 

Plattform för kunskapsutbyte

Den nationella plattformen för rättvisa klimatomställningar kommer att drivas av Urban Futures. 

– Med plattformen vill vi bygga en transdisciplinär lärandemiljö kring forskarskolans frågeställningar som engagerar både forskning och praktik. Det är en fantastiskt fin möjlighet att utveckla och pröva former för gemensamt lärande kring en av vår tids största utmaningar, helt i linje med Urban Futures verksamhet, säger Kerstin Hemström, projektledare på Urban Futures. 

Forskingsskolan inrättas mellan tre akademiska parter och fyra offentliga parter. Den leds av Stefan holmlid vid Linköpingsuniversitet och genomföras tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland; tillsammans med samverkansarenan Urban Futures.