Länkstig

15 miljoner till hållbar fiskodling på land

Publicerad

En av vår tids största utmaningar är en hållbar livsmedelsproduktion. Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar kan vara en del av lösningen. Nu har Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, Sveriges lantbruksuniversitet och Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

Kommersiell odling i Kungshamn

Det unika odlingssystemet har redan testats i pilotskala under några år av Smögenlax AB, i samarbete med forskare. Med de 15 miljoner som Familjen Kamprads stiftelse nu valt att satsa på AkvaCirkulär är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning. En anläggning som i sin tur kan lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.

− Under de år vi haft samverkansprojekt tillsammans med Smögenlax har vi lärt oss enormt mycket om mikrobiell vattenrening i saltvatten och vid kalla temperaturer, vilket har gjort att vi har kunnat förbättra systemet hela tiden. Det projekt vi nu har fått från Kampradstiftelsen innebär en fantastisk möjlighet att fortsätta denna värdefulla forskning för utveckling av hållbar fiskodling, säger Kristina Snuttan Sundell, professor och föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc vid Göteborgs universitet.

Om projektet AkvaCirkulär

  • Göteborgs universitet (projektledare, fiskhälsa och välfärd, mikrobiella filter, odlingssystem)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (foder, foderregimer, odlingssystem)
  • IVL Svenska miljöinstitutet AB, (sensorer, styrning, processkontroll)
  • Innovatum AB (projektkoordinering, kunskapsspridning)
  • Smögenlax AB (mikrobiella filter, drift, skötsel, industriell symbios)
  • Swedish Algae Factory (mikrobiella filter, industriell symbios).

Läs mer om projektet i ett pressmeddelande från Innovatum.