Göteborgs universitet

Nordisk lgbti-fond

I många länder och regioner i världen är rättigheter och möjligheter för homosexuella bisexuella, trans- och intersexpersoner under press. Även om villkoren för lgbti-personer i Norden förbättrats under de senaste 70 åren, kvarstår även här flera utmaningar.

Från och med 2021 administrerar NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, Nordisk lgbti-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på lgbti-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, som är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning.

 

* lgbtiär en förkortning av engelskans lesbiangaybisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men lgbti används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer