Göteborgs universitet

Nätverket Epidemiologi Och Nutrition (NEON)

Bild
Bilden visar medlemmar i NEON under en träff
Länkstig

NEON är ett nationellt nätverk för forskare och kliniker med intresse för nutritionsepidemiologi och metodologiska frågor relaterat till studier på kost och hälsa. NEON är oberoende från livsmedelsindustrin och får ingen finansiering från organisationer inom industrin. Målet med nätverket är att stärka svensk nutritionsepidemiologisk forskning genom att främja samarbete, kompetens och resurser.