Bild
En person betraktar en målning.
Länkstig

Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria

Program
S1EUR-IDEL
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G76D
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G76M
Programinnehåll
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Europakunskap

Under utbildningen behandlas de viktigaste tendenserna i Europa - såväl EU:s uppbyggnad och utvidgning som omvandlingen av länderna i Östeuropa - utifrån flera olika perspektiv: historiskt, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. De kulturella identiteternas ökande betydelse diskuteras, från redan etablerade identiteter som de nationella, som lever vidare och framträder i vissa fall med förnyad kraft, till nya som skapas med grund i migrationsrörelser och livet i det moderna - en del talar om det postmoderna - Europa.

Profilämnet idé- och lärdomshistoria

Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. En idéhistoriker studerar de stora idéerna och erkända tänkarna i Europas förflutna, men lika mycket intresserar själva grogrunden för tankarna – samhälle, omvärld och traditioner. Idéhistorikern räds inte de stora linjerna, de övergripande sammanhangen; en tvärvetenskaplig impuls hör till ämnets kännemärken. Ett annat särdrag är de öppna gränserna. En filosofisk traktat, en vetenskaplig uppsats, ett konstverk, en politisk pamflett, en teknisk ritning, en reklamannons – det är inte källan som definierar idéhistorieämnet utan de frågor man ställer till det förflutna.

Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:

  • Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp
  • Termin 2: grundkurser i idé- och lärdomshistoria, 30 hp
  • Termin 3: fördjupningskurser i idé och lärdomshistoria, 30 hp
  • Termin 4: fördjupningskurser i Europakunskap, 30 hp
  • Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp
  • Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp

Utöver studier i Europakunskap och ett profilämne innehåller programmet en valfri termin. Då kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands eller läsa ytterligare kurser vid Göteborgs universitet eller vid något annat lärosäte i Sverige.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under den valbara terminen på programmet kan du göra praktik, i Sverige eller utomlands. Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort under sina studier! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du väljer och söker själv praktikplats, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Ett krav är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning. Exempel på vanliga praktikplatser är ambassader, myndigheter, konsultbyråer och internationella organisationer såsom EU och FN.

More information about Praktik

Efter studierna

Tack vare sin ämnesmässiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund för att arbeta med många olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som växer fram: administration, ekonomi, företagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det är vanligt förekommande att arbeta med utredning, handläggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, näringslivet, kultursektorn och universitet i Sverige såväl som utomlands.

Med en kandidatexamen är du också behörig att söka till något av våra masterprogram.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, olika typer av obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är företrädesvis svenska men enstaka moment på engelska kan förekomma. En del av litteraturen är på engelska.

• Genom skriftliga och muntliga presentationer kommer du att stärka din kommunikativa förmåga.

• Du kan välja mellan att göra praktik eller studera utomlands under den valbara terminen.

• Du erbjuds föreläsningar, workshops, alumnträffar, och seminarier om jobb och karriär under utbildningen.

• Du skriver ett självständigt examensarbete i Europakunskap.

Utbildningen har en nära anknytning till ledande forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europastudier, som är värd för Europaprogrammet, ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger i campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands har och utvecklar egenskaper såsom, anpassningsbarhet, initiativförmåga och förmåga att hantera oväntade situationer. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får ett internationellt nätverk av vänner för livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller två terminer. Det finns avtal med universitet i flera olika länder som Nederländerna, USA och Sydkorea. Börja planera dina utbytesstudier tidigt i din utbildning så du vet när det passar bäst och när du behöver göra ansökan. Vår stora ansökningsomgång varje år ligger på vintern och avslutas 1 februari för utbyte kommande läsår.

Läs mer om studier utomlands