Hoppa till huvudinnehåll
Bild
påfågel
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i idé- och lärdomshistoria

Hos oss kan du läsa idéhistoria med särskild inriktning mot Politik, Estetik, Miljö eller Genus. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Att läsa fristående kurser ger dig stor frihet att utforma en individuell utbildning med en kombination av ämnen som intresserar dig.

I samtal med din studievägledare kan du få hjälp att ringa in dina specifika intressen och mål, och med utgångspunkt i dem lägga upp en studiegång som leder till en examen.

Tvärvetenskapligt

Den tvärvetenskapliga karaktären på ämnet idé- och lärdomshistoria gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom i princip alla vetenskapsområden: naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, pedagogik, ekonomi, teknik och estetiska ämnen. Därför kan kurser i idé- och lärdomshistoria med fördel kompletteras med kurser från andra områden.

Exempel på studiegångar

Ämnet idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet har ett antal forsknings- och undervisningsprofiler: politisk idéhistoria, estetikens idéhistoria, vetenskapshistoria, miljöhistoria och ekokritik, samt genushistoria. Här presenterar vi några exempel på studiegångar som är inriktade mot dessa profiler, med möjliga kurser att läsa både på vår egen och på andra institutioner vid universitetet.

Politiken styr vår vardag, men idéer om politiska spörsmål om maktutövning, rättvisa, jämlikhet och frihet har sett mycket olika ut i olika tider.

Här är ett exempel på en studiegång för dig som är intresserad av politik och politisk teori.

År 1

HÖSTTERMIN

IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, samt

IL1102 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2

VÅRTERMIN

IL1107 Politisk idéhistoria, grundkurs (kväll), samt

IL1105 Miljöhistoria och ekokritik (kväll)

År 2

HÖSTTERMIN

SK1199 Statsvetenskap, kärnkurspaket

VÅRTERMIN

IL1103 Tvärsnitt och tolkning, fortsättningskurs 1, samt

IL1104 Teori, tradition och praktik, fortsättningskurs 2

År 3

HÖSTTERMIN

IR1120 Internationella relationer, kärnkurspaket

VÅRTERMIN

IL1510 Kandidatuppsats, fördjupningskurs

Exempel på andra kursalternativ:
FP1100 Grundkurs i praktisk filosofi, 30 hp
US1120 Globala utvecklingsstudier, kärnkurspaket 30 hp
GS1120 Globala genusstudier, kärnkurspaket, 30 hp

Frågor om konst och kultur, skönhet och god smak har varit återkommande genom idéhistorien.

Här är ett exempel på hur en studiegång för dig som är estetiskt intresserad kan se ut.

År 1

HÖSTTERMIN

IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, samt

IL1102 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2

VÅRTERMIN

IL1103 Tvärsnitt och tolkning, fortsättningskurs 1, samt

IL1104 Teori, tradition och praktik, fortsättningskurs 2

År 2

HÖSTTERMIN

IL1108 Estetikens idéhistoria, grundkurs (kväll), samt

LV1150 Litterära klassiker genom tiderna (kväll)

VÅRTERMIN

LV1111 Litteraturvetenskap, grundkurs

År 3

HÖSTTERMIN

KV1001 Konst- och bildvetenskap, grundkurs

VÅRTERMIN

IL1510 Kandidatuppsats, fördjupningskurs

Exempel på andra kursalternativ:
LV1160 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp (kväll)
MV1112 Musikvetenskap grundkurs, 30 hp
KAY110 Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

Hur har förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt, och hur påverkar olika tankefigurer och kulturella representationer vår syn på naturen? Sådant studeras inom fälten miljöhistoria och ekokritik.

Här är ett exempel på en studiegång för dig som är intresserad av  ekologi och miljö:

År 1

HÖSTTERMIN

IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, samt

IL1102 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2

VÅRTERMIN

HU1136 Humanekologi, vårterminspaket

År 2

HÖSTTERMIN

HU1126 Humanekologi, höstterminspaket

VÅRTERMIN

IL1105 Miljöhistoria och ekokritik (kväll), samt

ES1102 Miljövetenskap, allmän inriktning (nät)

År 3

HÖSTTERMIN

IL1103 Tvärsnitt och tolkning, fortsättningskurs 1, samt

IL1104 Teori, tradition och praktik, fortsättningskurs 2

VÅRTERMIN

IL1510 Kandidatuppats, fördjupningskurs

Exempel på andra kursalternativ:
KGG101 Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp
ES1201 Miljövetenskaplig baskurs, naturvetenskaplig inriktning, 15 hp
ES1300 Naturresurshushållning, 15 hp

Hur har man genom tiderna sett på relationerna mellan män och kvinnor, och hur har man teoretiserat kring kön?

Här är ett förslag på en studiegång för dig som är intresserad av genusfrågor:

År 1

HÖSTTERMIN

IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, samt

IL1102 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2

VÅRTERMIN

GS1101 Genusvetenskap, grundkurs

År 2

HÖSTTERMIN

GS1201 Genusvetenskap, fortsättningskurs

VÅRTERMIN

IL1103 Tvärsnitt och tolkning, fortsättningskurs 1, samt

IL1104 Teori, tradition och praktik, fortsättningskurs 2

År 3

HÖSTTERMIN

MU1606 Identiteter, samt LV1160 Litteratur och intersektionalitet (kväll)

VÅRTERMIN

IL1510 Kandidatuppsats, fördjupningskurs

Exempel på andra kursalternativ:
GS1120 Globala genusstudier, kärnkurspaket, 30 hp
HI1660 Genushistorisk översikt, orienteringskurs, 15 hp (nät)
KAY110 Kulturanalys, grundkurs 30 hp

Alla ovanstående exempel leder fram till en kandidatexamen i idéhistoria.

Är du mer intresserad av något annat ämne, till exempel filosofi, ekonomi eller religion, kan du i stället pussla ihop studiegångar med kurser i sådana ämnen.

Lägg till praktik, utbytesstudier eller kurs om humanistens arbetsliv

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång. Vill du få kunskap om villkor på arbetsmarknaden för humanister, utforska din personliga arbetsmarknad och få konkreta redskap för att tydliggöra för framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har som humanist, rekommenderar vi varmt kursen SPL180 Humanistens arbetsliv, 7,5 hp. Kursen går hösttermin, läsperiod 2.

Frågor?

Välkommen att kontakta vår studievägledare för religionsvetenskap och teologi, Kristina Svensson (kristina.svensson@lir.gu.se, 031-786 4519) om du har frågor kring våra utbildningar och hur en studiegång för just dig kan se ut!