Bild
Länkstig

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

GP-GRC - Göteborg Pediatric Growth Research Center, utreder, behandlar och forskar kring tillväxt, endokrina rubbningar, pubertet, diabetes och fetma hos barn.

GP-GRC bedriver sin verksamhet inom institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östratomten, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Om oss

Vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning utreds, behandlas och bedrivs forskning kring tillväxt, endokrina rubbningar, pubertet, diabetes, och obesitas hos barn. Barns hälsa, tillväxt, utveckling och mognad från födelse till uppnådd vuxenålder står i fokus.

Vision

Vara ledande och pionjär inom barnendokrinologi, diabetes och fetma när det gäller vård, forskning och utbildning avseende den växande individen.

Verksamhetsidé

Genom att skapa ett modellcentrum för integrerad vård, forskning och utbildning inom endokrinologi, diabetes och obesitas, kunna producera forskningsresultat som bidrar till förstklassiga vårdprogram för den växande individen och ta tillvara på livskvalitetsaspekter och patientperspektiv.

Vår verksamhet

Inom Centrum för pediatrisk tillväxtforskning bedrivs tvärvetenskaplig och långsiktig forskningsverksamhet i och nära samarbete med andra institutioner och företag i och utanför Göteborg och även internationellt.

Sådana exempel på samarbete är monitoreringskompetensen i kliniska prövningsgruppen i nationella tillväxthormonstudier, nationellt och internationellt consensusarbete kring syndrom såsom Turner, Noonan, 22q11 och Silver Russell. 

Vi har utvecklat:

  • Nationella tillväxtkurvor
  • Ultrasensitiva laborationsmetoder anpassade för barnendokrinologi
  • Validerade prediktionsmodeller för respons på tillväxthormonbehandling
  • Referenser för häl-DEXA och DEXA
  • Automatiserad metod MR bukfett för förskolebarn
  • Internationellt instrument för livskvalitetsmätning hos barn