Göteborgs universitet
Bild
Foto: Metropolitan Museum of Art.
Länkstig

Kurser inom antikens kultur och samhällsliv

Här kan du läsa mer om utbildningsämnet antikens kultur och samhällsliv och vilka kurser vi erbjuder inom ämnet.

Antikens värld hade sitt fokus i dagens Grekland och Italien men påverkade långt större områden än så. I ämnet Antikens kultur och samhällsliv studerar man både historisk utveckling och materiella kulturyttringar i medelhavsområdet, från förhistoria in i historisk tid. Ämnet kan läsas från grund- till avancerad nivå men även flera kortare, tematiska kurser erbjuds exempelvis om konst, mytologi, stadsmiljöer. Ämnet ger kunskap om politiska ideologier, estetiska ideal, könsmaktstrukturer och traditioner med ursprung i antiken och som påverkat den senare historiska utvecklingen. Det ger en god inblick i det gemensamma europeiska kulturarvet och ökad förståelse för samtiden och för dagens debatter med frågor kring exempelvis demokrati, migration, medborgarskap.