Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Ytterligare väg att bli behörig slöjdlärare

Om du har för avsikt att läsa in en lärarexamen via KPU, erbjuder vi fristående kurser i en omfattning av 90 hp, det vill säga det som krävs för att bli behörig för KPU. Observera att det för KPU med förhöjd studietakt finns ytterliga behörighetskrav. Dock kan kurserna vara en del av de 90 hp som krävs inom ämnesstudierna. För information, kontakta studievägledare.

Termin 1
L9SL10 Slöjd 1 för lärare åk 7–9, 15 hp Kursen ges helfart campus med start VT
L9SL20 Slöjd 2 för lärare åk 7–9, 15 hp Kursen ges helfart campus med start VT (direkt efter L9SL10 och söks samtidigt)
 
Termin 2
L9SL30 Slöjd 3 för lärare åk 7–9, 15 hp Kursen ges helfart campus första halvan av HT
 
Termin 3
SLF30G Slöjdämnet och digitala verktyg 7,5 hp Kursen ges ¼-fart distans med tre campusträffar. Kursen ges under VT eller HT
SLF80G Slöjden i samhället 7,5 hp Kursen ges ¼-fart distans med tre campusträffar. Kursen ges under VT
L9SL41 Slöjd 4a för lärare åk 7–9, 7,5 hp. Kursen ges ½-fart campus med start VT
L9SL42 Slöjd 4b för lärare åk 7–9, 7,5 hp. Kursen ges ½-fart campus med start VT (direkt efter L9SL41)
 
Termin 4
L9SL60 Slöjd 6 för lärare  åk 7–9, 15 hp. Kursen ges helfart andra halvan av HT. Kursen består i stor del av att författa en uppsats.