Bild
Länkstig

Slöjd 3 för lärare åk 7-9

Kurs
L9SL30
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15000
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen breddar och fördjupar dina kunskaper om estetiska och kulturella uttrycksformer, både genom teoretiska studier och genom arbete med olika slöjdarbeten. Under kursen behandlas hur formgivning, mode och identitet kan uttryckas genom olika slöjdföremål.

Om utbildningen

Kursen breddar och fördjupar dina kunskaper om estetiska och kulturella uttrycksformer, både genom teoretiska studier och genom arbete med olika slöjdarbeten. Under kursen behandlas hur formgivning, mode och identitet kan uttryckas genom olika slöjdföremål. Via olika inspirationskällor som arkitektur, konst och design genomför du inom kursen egna hantverksarbeten. Du får diskutera vad ett slöjdföremål kommunicerar genom sin färg, form, material, konstruktion och funktion.

Kursen behandlar också vilken betydelse slöjdlärarens förhållningssätt har för elevernas lärande och måluppfyllelse. Inom kursen diskuteras även bedömningsgrunder av elevarbeten samt kunskapskraven i slöjdämnet.

Kursen är den tredje delkursen i ämneslärarprogrammets utbildning till slöjdlärare för grundskolan. Den kan sökas som fristående kurs, men observera att den då inte automatiskt leder till behörighet som slöjdlärare.

Kursen startar 29 augusti och slutar 1 november.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som har godkänt resultat med minst 25 hp från ämneskurserna L9SL10 och L9SL20 eller kan uppvisa motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.