Länkstig

Slöjd 2 för lärare åk 7-9

Kurs
L9SL20
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Detta är kursen för dig som börjat studera till slöjdlärare. Kursen utgör den andra delkursen i Ämneslärarprogrammets utbildning till slöjdlärare för grundskolan, men är också öppen att söka som fristående kurs. Som fristående kurs vänder sig kursen till dig som vill utbilda dig till slöjdlärare på andra vägar än via Ämneslärarprogrammet.

Om utbildningen

Den här kursen tar utgångspunkt i slöjdens olika arbetsprocesser och fördjupar de studerandes kunskaper om skolämnet slöjd. Delarna i ett slöjdarbete - idéutveckling, överväganden, framställning och värdering - presenteras och problematiseras i och genom de studerandes hantverksmässiga arbete.

Olika dokumentationsformer prövas och diskuteras i relation till de studerandes arbetsprocesser. Kursen behandlar även elevers lärande i slöjd samt olika typer av lärandemiljöer. Undervisningen sker bl.a. genom seminarier, föreläsningar, undervisningsövningar, workshops och olika hantverksmässiga övningar.

Tre saker är viktiga att framhålla om kursen för dig som är intresserad av att läsa den som fristående kurs:

  • Kursen leder inte med automatik till behörighet som slöjdlärare.
  • I kursen ingår arbete i såväl mjuka som hårda slöjdmaterial.
  • Om du i första hand är intresserad av att utveckla din kompetens på hantverksområdet är detta troligen inte kursen för dig då den har ett stort och tydligt integrerat ämnesdidaktiskt perspektiv med fokus på kommande slöjdlärarroll.

Observera att första halvan av terminen ges kursen "Slöjd 1 för lärare åk 7-9", första ämneskursen för blivande slöjdlärare. Du kan söka båda kurserna i denna ansökningsomgång.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs L9SL10, Slöjd 1 för lärare åk 7-9, 15hp

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler