Länkstig

Villkoren för instruktioner i vardagliga och professionella sammanhang

Oskar Lindwall intresserar sig i sin forskning bland annat för hur man bäst instruerar andra att dissekera med hjälp av donerade kroppar. Intresset för instruktioner har också lett till att han snart har renoverat färdigt en Citroen 2CV av 1981 års modell med hjälp av Youtubevideor. Redan i mitten av 2000-talet arbetade han som adjunkt på institutionen och var med och utvecklade kurserna i lärande, kommunikation och IT.

Bild
oskar lindwall
Oskar Lindwall
Foto: Peter Larsson

Berätta – vem är Oskar Lindwall?
Jag har en utbildning i kognitionsvetenskap och en doktorsexamen i kommunikation från Linköpings universitet. Närmast kommer jag från tjänsten som lektor och vice-prefekt för forskning vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Det är idag är inte självklart hur undervisning av praktiska och professionella färdigheter ska gå till eller hur man bedömer färdigheterna

Beskriv din forskning
Jag tittar på villkoren för instruktion i vardagliga och professionella sammanhang, bland annat instruktionsvideor på nätet och hur de fungerar. I förlängningen handlar det om ett intresse för instruktion och interaktion i relation till olika former av teknologier, och att titta på olika problem som finns i vissa professioner eller professionsutbildningar. Nu jobbar jag i ett projekt med kirurger där vi tittar på hur man bäst lär upp kirurger med VR, simuleringar eller donerade kroppar som studenterna får dissekera. Ett annat exempel är tandläkarutbildningen, där det är svårt att visa hur en rotfyllning går till eftersom tandkanalerna är små och mörka, och där vi undersökt hur kombinationen av video och mikroskop kan användas för demonstrationssyften.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta?
Det finns idag relativt lite forskning på instruktion i relation till professioner och professionsutbildningar. Det finns många teknologier som används, som jag nämnde, allt från AR till instruktionsvideor. Dessa teknologier används inom utbildningssektorn men också inom stora företag för att lära upp ny personal, exempelvis för montörer på Volvo. Även privatpersoner använder instruktionsvideos för att lära sig att sticka, hitta recept och att laga mat till att reparera diskmaskinen. Ett annat spännande område är idrottsträning och kopplingen mellan det manuella och det digitala. I många idrotter som golf, basket och friidrott används sofistikerade tekniska hjälpmedel för att analysera och förbättra en kroppslig, fysisk rörelse, och det är något jag gärna skulle titta mer på i framtiden.

Varför behövs din forskning?
Det är idag är inte självklart hur undervisning av praktiska och professionella färdigheter ska gå till eller hur man bedömer färdigheterna. Så hur man till exempel ser kompetens i en handling, vilket är en väldigt teoretisk fråga, blir praktisk då lärare och instruktörer ska bedöma eller certifiera kunskapen inom områden som kirurgi.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
Det är lite svårt att veta i nuläget. Jag håller på att avsluta ett par forskningsprojekt. Jag är också kursansvarig för en fristående kurs, samhällets digitalisering, ett distansbaserat paket för lärare, och handledare för en doktorand som snart disputerar.

Vad fick dig att söka jobb på institutionen för tillämpad IT?
Dels är det roligt med en expansiv miljö som växer och satsar, och att det kommer en ny avdelning med fokus på design vilket är en typ av kompetens jag alltid saknat i de projekt jag jobbat i. Och dels passar miljön väldigt bra då institutionen speglar flera av mina intressen. Och efter 14 år på samma institution så är det bra att röra på sig.

Drömscenario i termer av jobbet?
Det vore roligt att få tillräckligt med forskningsmedel för att bygga upp en internationell forskargrupp med doktorander och postdoktorer som arbetar med de frågor jag är intresserad av, och samtidigt skapa ett videolabb.

Oskar Lindwall

Docent vid institutionen för tillämpad IT
Avdelningen för lärande, kommunikation och IT