Bild
Preeschool grarden
Länkstig

Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbefinnande i deras utomhusmiljö

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Utformningen av förskolors utomhusmiljöer variera stort mellan förskolor när det gäller mängd och typ av vegetation och därmed tillgång till sol, skugga och lä. Något som i sin tur påverkar graden av värmestress som barnen utsätts för under varma och soliga sommardagar. I ett framtida varmare klimat där värmeböljor förväntas bli allt vanligare, mer intensiva och längre kommer det därför att bli allt viktigare att utforma utomhusmiljöer med god tillgång till skugga och svalka. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur vädret och utformningen av förskolors utomhusmiljö påverkar förskolebarnens rörelse och termiska komfort. Mer information finns på projektets engelska sida.