Bild
En kvinna tar bort tejp från munnen.
Foto: Foto: Shutterstock.
Länkstig

Världen alltmer auktoritär – men det finns hopp

Publicerad

För första gången på två decennier finns det fler diktaturer i världen än liberala demokratier, men utvecklingen är inte helt nattsvart. Det visar årets demokratirapport från Varieties of Democracy-institutet (V-Dem) vid Göteborgs universitet.

De senaste årens demokratimätningar visar att det pågår en demokratisk tillbakagång i världen och att allt fler människor lever i diktaturer. Rapporten som nu släpps visar att den trenden håller i sig och att världen inte varit mer antidemokratisk på 35 år.

– Den demokratiska nivån för den genomsnittlige världsmedborgaren år 2022 är tillbaka på 1986 års nivå. Det innebär att 72 procent av jordens befolkning, 5.7 miljarder människor, lever under auktoritärt styre, säger professor Staffan I. Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet.

Den demokratiska tillbakagången är precis som i 2021 års mätning mest dramatisk i Stillahavsregionen, Östeuropa, Centralasien, Latinamerika och Karibien. Antalet länder i världen som just nu upplever demokratiska bakslag, så kallad autokratisering, har stigit kraftigt under de senaste tio åren – från 13 till 42 länder mellan åren 2002 och 2022. Det är den högsta siffra som V-Dem uppmätt.

Fler diktaturer än liberala demokratier

Det som generellt sätter i gång autokratisering i ett land är när auktoritära politiska rörelser får direkt inflytande på regeringspolitiken, där de nedmonterar de demokratiska institutionerna: fria medier, civilsamhälle, oberoende organisationer och rättsväsende. Har detta väl inletts leder det i de allra flesta fall till att demokratin till slut nedmonteras.

Diktaturernas globala frammarsch är något som också årets rapport belyser. För första gången på två decennier har världen fler diktaturer än liberala demokratier.

– 28 procent av världens befolkning, 2.2 miljarder människor, lever nu i rena diktaturer. Det kan jämföras med att 13 procent, 1 miljard människor, lever i liberala demokratier.

Det finns ljusglimtar

Det finns dock länder som tagit sig ur långa perioder av demokratisk nedmontering. Bolivia, Moldavien, Ecuador, Maldiverna, Nordmakedonien, Slovenien, Sydkorea och Zambia har alla lyckats vända sin autokratiska utveckling.

– Att åtta länder går från autokratier till demokratier är glädjande för demokratin. Det är ovanligt att vi ser länder göra en U-sväng tillbaka till ett demokratiskt styre. Det länderna har lyckats med är bland annat att få till stånd en prodemokratisk mobilisering, de har återinrättat ett oberoende rättssystem, avsatt auktoritära ledare, infört fria och rättvisa val, arbetat för att minska korruption, och på senare tid fått ett väl fungerande civilsamhälle. Precis några av de ingredienser som vi svenskar anser att en demokrati ska innehålla, säger Staffan I. Lindberg.

 

Text: Anna-Karin Lundell

 

Resultaten presenteras

Rapporten kommer att presenteras på ett digitalt seminarium torsdagen den 2 mars 2023, klockan 15:00-16:00. Välkommen att lyssna. Seminariet livesänds via V-Dem-institutets Facebook-sida: https://www.facebook.com/vdeminstitute

Rapporten Defiance in the Face of Autocratization finns för nedladdning på V-Dems webbplats från klockan 15:00: https://v-dem.net/. För att erhålla rapporten tidigare, kontakta Maria Verkhovtseva.
E-mail: maria.verkhovtseva@gu.se, telefon: 031–786 3043.

Faktaruta V-Dem
V-Dem tillhandahåller världens största demokratidatabas med 31 miljoner datapunkter för 202 länder från år 1789 till år 2022. Närmare 4 000 forskare och andra landexperter från 180 länder är knutna till institutet, och institutet mäter hundratals olika indikatorer på demokrati. V-Dem-institutet tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Läs mer: https://v-dem.net/