Länkstig

Urban logistics activities: Freight transport efficiency vs. land use conflicts.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse och Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Urban logistics activities: Freight transport efficiency vs. land use conflicts.