Länkstig

UMEP - Ett stadsklimatplaneringsverktyg för forskare och praktiker

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
UMEP Manual
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

UMEP (Urban Multi-scale Environmental Predictor) är ett öppet och fritt stadslimatplaneringsverktyg som med hjälp av geografiska informationssystem kan analysera och visualisera hur stadsplanering påverkar det lokala klimatet i staden. Mer information finns på projektets engelska sida.