Bild
Toshima Parris i SCCR laboratorium
Toshima Parris i SCCR laboratorium.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Grupp Toshima Parris

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Translationell forskning om tumörbiologi, behandlingsstrategier och epidemiologi inom bröstcancer.

Sammanfattning av forskning

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en heterogen och aggressiv form av bröstcancer med varierande kliniskt, patologiskt och biologiskt beteende. För närvarande finns ingen standardvård med målriktade läkemedel tillgänglig för dessa patienter på grund av bristande uttryck av östrogen-, progesteron- och HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) receptorer (d.v.s. "trippelnegativ"). Därför är återfall relativt vanligt inom 3 år efter diagnos och 5-års överlevnadsfrekvensen lägre än för andra typer av bröstcancer. TNBC är förknippad med en subpopulation av celler som kallas bröstcancerstamceller, vilka har kopplats till återfall och sämre kliniskt utfall.

Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera nya behandlingsalternativ för TNBC som minskar återfall. För att uppnå detta använder vi bioinformatik (in silico-studier) och epidemiologi för att utveckla en bättre förståelse för cancer, särskilt bröstcancer. Dessa analyser hjälper oss att identifiera nya användningsområde för befintliga läkemedel, mot cancertyper där det idag saknas effektiva läkemedel.

Tillsammans med våra kliniska och prekliniska samarbetspartners har vår grupp mångdisciplinär expertis inom bröstcancerbiologi, onkologi, kirurgi, patologi, radiofysik och farmaceutisk kemi.
 

Forskningsverktyg och resurser

 • In vitro studier: Tumörcellinjer, 3D cellkulturer av tumörcellinjer och primärkulturer, läkemedelscreening
 • Biobankning av vävnad och blodprover från patienter
 • Flödescytometri, immunohistokemi, tissue microarrays (TMA), RNA-seq, DNA metylering, Western-blott, realtids-PCR (qPCR) och fluorescens in situ hybridisering (FISH)
 • Bioinformatiska analyser av pan-cancer data: RNA-seq, mutationer, DNA avvikelser, läkemedelscreening
 • Drug repurposing, d.v.s. ”Off-label användning av läkemedel”: In silico screeningsmetoder av läkemedelsbibliotek
 • Epidemiologiska studier m.h.a. nationella register: Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC), Patientregistret och Dödsorsaksregistret

Nuvarande gruppmedlemmar

Toshima Parris, PhD, docent (Junior PI)
Slavica Janeva, MD, postdoc, överläkare i kirurgi
Maxim Olsson, doktorand
Anna Fäldt Beding, MD, doktorand, ST-läkare i onkologi
Sithumini Sarathchandra, Biträdande forskare

Vi tar emot ansökningar för masteruppsatser.
 

Utvalda publikationer 

 1. Repurposing proteasome inhibitors for improved treatment of triple-negative breast cancer.

  Larsson P, Pettersson D, Olsson M, Sarathchandra S, Abramsson A, Zetterberg H, Ittner E, Forssell-Aronsson E, Kovács A, Karlsson P, Helou K, Parris TZ. Cell Death Discov. 2024 Jan 29;10(1):57. doi: 10.1038/s41420-024-01819-5.
   

 2. Cancer stem cells are prevalent in the basal-like 2 and mesenchymal triple-negative breast cancer subtypes in vitro.
  Olsson M, Larsson P, Johansson J, Sah VR, Parris TZ*Front. Cell Dev. Biol., 2023 https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1237673
   
 3. Optimization of cell viability assays to improve replicability and reproducibility of cancer drug sensitivity screens.
  Larsson P, Engqvist H, Rönnerman E, Kovács A, Karlsson P, Helou K, Parris TZ. Scientific Reports 2020 https://doi.org/10.1038/s41598-020-62848-5.
   
 4. Adjuvant chemotherapy and survival in women aged 70 years and older with triple-negative breast cancer: a Swedish population-based propensity score-matched analysis.
  Janeva S, Zhang C, Kovács A, Parris TZ, Crozier JA, Pezzi CM, Linderholm B, Audisio RA, Olofsson Bagge R. Lancet Healthy Longevity 2020 https://doi.org/10.1016/S2666-7568(20)30018-0. 
   
 5. Pan-cancer analyses of human nuclear receptors reveal transcriptome diversity and prognostic value across cancer types.
  Parris TZ. Scientific Reports 2020 https://doi.org/10.1038/s41598-020-58842-6.
   
 6. Genetic alterations associated with multiple primary malignancies.
  Nyqvist J, Kovács A, Kenne Sarenmalm E, Einbeigi Z, Karlsson P, Forssell-Aronsson E, Helou K†, Parris TZ†. †Toshima Z. Parris and Khalil Helou contributed equally as last authors. Cancer Medicine 2021 https://doi.org/10.1002/cam4.3975.
   
 7. Comparison of breast cancer surrogate subtyping using a closed-system RT-qPCR breast cancer assay and immunohistochemistry on 100 core needle biopsies with matching surgical specimens.
  Janeva S, Parris TZ, Nasic S, De Lara S, Larsson K, Audisio RA, Olofsson Bagge R, and Kovács A. Xpert® BMC Cancer 2021 https://doi.org/10.1186/s12885-021-08171-2. 
   
 8. Pan-cancer analysis of genomic and transcriptomic data reveals the prognostic relevance of human proteasome genes in different cancer types.
  Larsson P, Pettersson D, Engqvist H, Rönnerman E, Forssell-Aronsson E, Kovács A, Karlsson P, Helou K, Parris TZ. BMC Cancer 2022 Sep 19;22(1):993. https://doi.org/10.1186/s12885-022-10079-4.
   
 9. Pan-cancer analysis identifies BIRC5 as a prognostic marker.
  Fäldt Beding A, Larsson P, Helou K, Einbeigi Z, Parris TZ. BMC Cancer 2022 https://doi.org/10.1186/s12885-022-09371-0. 
   
 10. Trefoil factor family (TFF) proteins as potential diagnostic markers for mucinous invasive ovarian carcinoma.
  Werner Rönnerman E, Pettersson D, Nemes S, Dahm-Kähler P, Kovács A, Parris TZ, Helou K. †Toshima Z. Parris and Khalil Helou contributed equally as last authors. Front Oncol. 2023 Feb 2;12:1112152. https://doi.org/10.3389/fonc.2022.1112152. 
   
 11. Clinical evaluation of molecular surrogate subtypes in patients with ipsilateral multifocal primary breast cancer.
  Janeva S, Krabbe E, Parris TZ, Nasic S, Sundquist M, Karlsson P, Audisio RA, Olofsson Bagge R, and Kovács A. Breast Cancer Research 2023 (in press). https://doi.org/10.1186/s13058-023-01632-5.

Fler publikationer från grupp Toshima Parris på PubMed

Toshima Parris
Foto: Malin Arnesson

Kontaktinformation

Toshima Parris

E-post: Toshima Parris

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg