Länkstig

Teaching/Learning English for Technical Purposes - TENTEC/LENTEC

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
1999 - 2003
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
EU/The Leonardo da Vinci Programme

Kort beskrivning

Två EU-projekt inom Leonardo da Vinci-programmet som följde på varandra. Elever från flera europeiska yrkesinriktade skolor arbetade virtuellt för att lösa tekniska problembaserade
”cases” på engelska.

Självbedömning av språkinlärning genomfördes med hjälp av den svenska och holländska European Language Portfolio samt det svenska självbedömningsmaterialet för Engelska A. Språkinlärning i ett IKT-sammanhang fokuserades. En valideringsstudie genomfördes i engelsk hörförståelse, en webbsida skapades och en lärarmanual (med resultat och förslag till hur man kan arbeta med språkinlärning i en virtuell miljö) publicerades.

Ytterligare ett uppföljningsprojekt är föreslaget med stöd från det svenska programkontoret: Needs Analysis and Self-Assessment of Language Achievement Competences (NASLAC).

Projektets syfte

TENTEC är ett EU/Leonardoprojekt, som syftade till att:

 • Förbättra undervisningen genom ett ökat samarbete mellan program med yrkesinriktade karaktärsämnen på gymnasiet, till exempel det tekniska programmet, energiprogrammet och elprogrammet, och industrin.
   
 • Kartlägga och sprida kännedom om de europeiska standard som gäller för engelska i yrkessammanhang .
   
 • Bidra till att förbättra förutsättningarna för utveckling av språkkunskaper i engelska genom att ge lärare och andra som har ansvar för undervisning möjlighet att komma i kontakt med olika europeiska arbetssituationer och arbetsförhållanden som kräver kunskaper i engelska.
   
 • Vara en hjälp och ett stöd till lärare vid undervisningen i engelska språket. En del av denna hjälp erhålls genom att öka samverkan mellan engelskundervisning och karaktärsämnesundervisning där en stor del i undervisningen går ut på att i form av Problembaserat lärande (PBL) använda verklighetsbaserade illustrationer av arbetssituationer från nationella och internationella företag inom olika yrkes- eller intresseområden.

Resultat

 • en website med hjälp av vilken man kunde pröva inlärningssituationer som ledde till nya arbetssätt genom att arbeta i lärarlag och i nära samarbete med industrier och företag. Hemsidor: http://www.pedc.se/tentec, http://www.pedc.se/lentec.
   
 • en fortbildningsmodul på ca 30 h för hur engelska kan integreras i karaktärsämneskurserna på det tekniska programmet, energiprogrammet och elprogrammet eller motsvarande i övriga EU-länder med tillämpningar av PBL. Bland annat finns ett antal "cases" från olika länder som speglar riktiga arbetsproblem som kan lösas på engelska.

 

Projektår

TENTEC 1999-2000. En fortsatt utveckling av TENTEC-projektet, med fokus på elevers lärande LENTEC - Learning English for Technical Purposes genomfördes under åren 2001-2003.

Resultatet av LENTEC har redovisats i bland annat "The LENTEC Guide to Learning English: Problem Based Learning in Virtual Mobility Projects", författad av P. Perkins (red.), A. Dragemark, S. Vigmo med flera.

Partnerländer

TENTEC: Sverige, samordnare, Frankrike, Holland, Slovenien, Österrike

LENTEC: Sverige, samordnare, Danmark, Estland, Frankrike, Holland, Slovenien

Medarbetare på Göteborgs universitet

TENTEC:
Anne Dragemark Oscarson

LENTEC
Mats Oscarson
Anne Dragemark Oscarson
Sylvi Vigmo

Referenser

Dragemark, Anne (2000). Self-Assessment in language learning - Self-assessment within the TENTEC Project, Teaching English for Technical Purposes, Leonardo da Vinci projekt, http://www.skolverket.se, http://www.pedc.se/tentec/didactics/assessment.html

Dragemark, Anne; Ottosson, Sven-Erik; Persson, Ove & Tallvid, Martin (2000). Working across the curriculum. A description of co-operation across the curriculum, on the TENTEC Project, TENTEC homepage: http://www.pedc.se/experiences/teacher/html

Dragemark, Anne (2004). The Use of Self-Assessment in the LENTEC Project in The LENTEC Guide to Learning English: Problem Based Learning in Virtual Mobility Projects

Dragemark, Anne; Oscarson, Mats & Perkins, Polly (2003). LENTEC: Self-Assessment of Language Skills. Language Testing Update, Issue 34, p 86 - 87.

Dragemark, Anne & Vigmo, Sylvi (2004). European Vocational Students Solve Problem Based Learning Cases Virtually Working in the LENTEC Project. LMS Lingua 2, pp 27 - 35.

Dragemark, Anne (2004). Självbedömning av engelsk hörförståelse i några europeiska yrkesinriktade klasser. I Larsson Ringqvist, Eva; Linnarud, Moira & Valfridsson, Ingela
(red). Forskning om undervisning i främmande språk. Presentationer vid workshop i Växjö 10-11 juni 2004. Växjö: Acta Wexionensis.

Dragemark, Anne (2006). Learning English for Technical Purposes: The LENTEC Project. In Tim Roberts (Ed.) Self, Peer, and Group Assessment in E-Learning. Pp 169-190. Hershey: Idea Group Inc.  

Kosel B. (2006). Self- and peer assessment in a problem-based learning environment. Learning English by solving a technical problem. In Self, Peer and Group Assessment in E-learning. Pp 191-209. (Ed. T. Roberts). Ideas Group. Central Queensland University Australia

Kosel Mrak B. (2004). Alternative Assessment in Problem-based Learning for ESP. Action Research Approach. Vestnik, Vol 38, 1-2, Ljubljana: Društvo za tuje jezike in književnosti Republike Slovenije, str. 77 - 92.

Kosel, B. (2004). LENTEC - problem-based learning in virtual mobility projects: Learning ENglish for TEChnical purposes . In IATEFL Slov. Branch newsletter, 8/31, p. 25.

Kosel B. (2004). Learning English for Technical Purposes Crossing Borders. Problem-Based learning in Digital learning Environment. LENTEC- LEONARDO DA Vinci Project. I. Sanz Sainz, A.F. Lago (Eds): Current Trends of Languages for Specific Purposes in an International and Mulitcultural Context. Universidad de Granada, Associacion European de lenguas para Fines Especificos. pp. 469-477.

Perkins, Polly; Dragemark, Anne, & Vigmo, Sylvi (2003). The LENTEC Guide to Learning English Problem-Based Learning in Virtual Mobility Projects. Malmö: The European Commission/Leonardo da Vinci Programme

Vigmo, Sylvi (2004). Learning in a virtual environment. Experiences and attitudes - An emerging student profile. The LENTEC Guide to Learning English: Problem Based Learning in Virtual Mobility Projects.

Vigmo, Sylvi (2005). Towards a deeper understanding of communicative interaction - A European case study. I Larsson Ringqvist, Eva; Linnarud, Moira & Valfridsson, Ingela (red). Forskning om undervisning i främmande språk. Presentationer vid workshop i Växjö 10-11 juni 2004. Växjö: Acta Wexionensis.