Länkstig

Teaching/Learning English for Technical Purposes - TENTEC/LENTEC

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
1999 - 2003
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
EU/The Leonardo da Vinci Programme

Kort beskrivning

Två EU-projekt inom Leonardo da Vinci-programmet som följde på varandra. Elever från flera europeiska yrkesinriktade skolor arbetade virtuellt för att lösa tekniska problembaserade
”cases” på engelska.

Självbedömning av språkinlärning genomfördes med hjälp av den svenska och holländska European Language Portfolio samt det svenska självbedömningsmaterialet för Engelska A. Språkinlärning i ett IKT-sammanhang fokuserades. En valideringsstudie genomfördes i engelsk hörförståelse, en webbsida skapades och en lärarmanual (med resultat och förslag till hur man kan arbeta med språkinlärning i en virtuell miljö) publicerades.

Ytterligare ett uppföljningsprojekt är föreslaget med stöd från det svenska programkontoret: Needs Analysis and Self-Assessment of Language Achievement Competences (NASLAC).

Projektets syfte

TENTEC är ett EU/Leonardoprojekt, som syftade till att:

 • Förbättra undervisningen genom ett ökat samarbete mellan program med yrkesinriktade karaktärsämnen på gymnasiet, till exempel det tekniska programmet, energiprogrammet och elprogrammet, och industrin.
   
 • Kartlägga och sprida kännedom om de europeiska standard som gäller för engelska i yrkessammanhang .
   
 • Bidra till att förbättra förutsättningarna för utveckling av språkkunskaper i engelska genom att ge lärare och andra som har ansvar för undervisning möjlighet att komma i kontakt med olika europeiska arbetssituationer och arbetsförhållanden som kräver kunskaper i engelska.
   
 • Vara en hjälp och ett stöd till lärare vid undervisningen i engelska språket. En del av denna hjälp erhålls genom att öka samverkan mellan engelskundervisning och karaktärsämnesundervisning där en stor del i undervisningen går ut på att i form av Problembaserat lärande (PBL) använda verklighetsbaserade illustrationer av arbetssituationer från nationella och internationella företag inom olika yrkes- eller intresseområden.

Resultat

 • en website med hjälp av vilken man kunde pröva inlärningssituationer som ledde till nya arbetssätt genom att arbeta i lärarlag och i nära samarbete med industrier och företag. Hemsidor: http://www.pedc.se/tentec, http://www.pedc.se/lentec.
   
 • en fortbildningsmodul på ca 30 h för hur engelska kan integreras i karaktärsämneskurserna på det tekniska programmet, energiprogrammet och elprogrammet eller motsvarande i övriga EU-länder med tillämpningar av PBL. Bland annat finns ett antal "cases" från olika länder som speglar riktiga arbetsproblem som kan lösas på engelska.

 

Projektår

TENTEC 1999-2000. En fortsatt utveckling av TENTEC-projektet, med fokus på elevers lärande LENTEC - Learning English for Technical Purposes genomfördes under åren 2001-2003.

Resultatet av LENTEC har redovisats i bland annat "The LENTEC Guide to Learning English: Problem Based Learning in Virtual Mobility Projects", författad av P. Perkins (red.), A. Dragemark, S. Vigmo med flera.

Partnerländer

TENTEC: Sverige, samordnare, Frankrike, Holland, Slovenien, Österrike

LENTEC: Sverige, samordnare, Danmark, Estland, Frankrike, Holland, Slovenien

Medarbetare på Göteborgs universitet

TENTEC:
Anne Dragemark Oscarson

LENTEC
Mats Oscarson
Anne Dragemark Oscarson
Sylvi Vigmo

Referenser