Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkstöd på Onsjö förskolor i Vänersborg

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Ann Nordberg

Kort beskrivning

Ann Nordberg, forskare och lektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs Universitet genomför en forskningsstudie där arbetslagen på Onsjö förskolor använder sig av ett forskningsbaserat språkstödjande arbetssätt gentemot barnen på förskolan genom observationer och reflektioner samt diskussioner i kollegiala samtal. De tre förskolorna på Onsjö är, så vitt vi vet, pionjärer på att på vetenskaplig grund utveckla undervisningen och den språkliga kommunikativa interaktionen i just ”tambursituationen”. Arbetssättet som används innebär att Onsjö förskolor bygger på en redan väl förankrad utvecklingsorganisation och om att ge tidiga insatser till barnen på förskolorna gällande språk och kommunikation, vilket en enig forskning slår fast gynnar barns tal, läs, och skrivförmåga senare i skolan och i livet.