Bild
Barn målar
Foto: CDC
Länkstig

Språkstöd på Onsjö förskolor i Vänersborg

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

En forskningsstudie där arbetslagen på Onsjö förskolor använder sig av ett forskningsbaserat språkstödjande arbetssätt gentemot barnen på förskolan genom observationer och reflektioner samt diskussioner i kollegiala samtal.

Om projektet

De tre förskolorna på Onsjö är, så vitt vi vet, pionjärer på att på vetenskaplig grund utveckla undervisningen och den språkliga kommunikativa interaktionen i just ”tambursituationen”. Arbetssättet som används innebär att Onsjö förskolor bygger på en redan väl förankrad utvecklingsorganisation och om att ge tidiga insatser till barnen på förskolorna gällande språk och kommunikation, vilket en enig forskning slår fast gynnar barns tal, läs och skrivförmåga senare i skolan och i livet.