Bild
Grupp av människor som står tillsammans med knutna nävar i protest
Foto: Creative Commons
Länkstig

Sex i Gränsland. Hur svensk jämställdhetspolitik och migrationspolitik påverkar personer som säljer sex i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Många som säljer sex i dag har olika legal status (t.ex. EU-medborgare eller papperslösa) och tillgången till rättigheter kan vara begränsade. Även svenska medborgares rättigheter kan vara villkorade av den anledning att de säljer sex. I det här avhandlingsprojektet undersöks hur personer som säljer sex i Sverige upplever rättigheter, stöd, skydd och kontroll från svenska myndigheter och frivilligorganisationer.

Projektet består av tre delar:

  • Relevant lagstiftning
  • Berättelser av personer som säljer sex, där de intervjuas om sin livssituation med fokus på rättigheter såsom ekonomiskt stöd, bostad, sjukvård, rätt till arbete, utbildning och rättsligt stöd
  • Socialt arbete riktat till personer med erfarenheter av att säja sex. Vilka stöd- och/eller kontrollinsatser finns och hur och vad sker i mötet mellan personer som säljer sex och socialarbetare, polis och sjukvårdspersonal?

Delta i studien

Vill du vara med i forskningsprojektet och delta i en intervju? Har du frågor och skulle vilja ha mer information?

Kontakta doktorand Jenny Kronman:
e-post:
jenny.kronman@gu.se
telefon: 031-7865734