Länkstig

Robotiseringen av professionellt arbete

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 960 000
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Detta projekt undersöker robotisering av professionellt arbete. Istället för att ta dystopiska eller utopiska scenarier för givet, fokuserar vi på vad som händer i praktiken när robotar introduceras och används i professionellt arbete inom medicin och journalistik. Det är två fält med olika grader av professionalisering och olika erfarenheter av robotisering. Inom projektet kommer vi (1) att kartlägga diskussionerna om robotisering i facktidskrifter och nätverk inom varje fält, (2) genomföra kvalitativa studier genom intervjuer, observation och skuggning, (3) analysera och jämföra materialet mellan de två fälten.