Bild
Foto: Anna Stokowska
Länkstig

Regenerativ neuroimmunologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Immunförsvaret skyddar oss mot farliga bakterier, virus och parasiter. Celler och molekyler som deltar i immunförsvaret medverkar även vid läkning efter olika skador, t.ex. hudsår. Många av immunförsvarets celler och molekyler har även andra uppgifter i kroppen, inte minst i hjärnan. Vår grupp vill ta reda på hur en del av immunförsvaret, det s.k. komplementsystemet, påverkar hjärnans utveckling och funktion hos den friska människan och vid sjukdom. Vi studerar vad som händer med komplementsystemet efter hjärnskador såsom stroke och förlossningsasfyxi, hur komplementsystemet påverkar hjärnans inneboende plasticitet och dess förmåga att läka. Vår forskning syftar till att kunna utveckla behandlingar som kan förbättra funktionsåterkomst hos strokepatienter och minska neurologisk nedsättning hos barn efter förlossningsasfyxi.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Marcela Pekna, med. dr, professor

Forskare:

Yixian Li, med. dr, postdoktor
Stephanie Lohmann, med. dr, postdoktor
Anna Stokowska, med. dr, postdoktor

Alumni:

Andrea Pozo-Rodrigalvarez, Men Su, Javier Moran Suarez, Noriko Shinjyo, Mikaela Pascoe, Alison Atkins, Marta Perez Alcazar, Max Albert Hietala, Rosanna Olsen, Linda Persson, Yalda Rahpeymai Bogestål