Länkstig

PI - postprandiell inflammation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin

Finansiär
Detta projekt finansieras av Dr P Håkanssons stiftelse och Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning.

Kort beskrivning

Låg-gradig inflammation är en riskfaktor för många av de stora folksjukdomarna såsom hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes och cancer. Många komponenter i vår kost kan i teorin öka eller minska inflammation. Trots detta finns få studier av god kvalitet som undersökt effekten av kost på inflammation i praktiken. Syftet med det aktuella projektet är att undersöka effekten av livsmedel med olika fettsammansättning på inflammation efter måltid. Vid fyra måltidsförsök kommer fyra olika fettkällor kommer att testas. Sedan kommer markörer för inflammation och blodfetter att mätas under 6 timmar, för att jämföra effekten av de olika fettkällorna.

Vill du delta?

Anmäl ditt intresse att delta i studien genom att maila oss på adressen pi@gu.se