Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patienter med huvud- och halscancer och fysisk aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Projektet är en samverkan med kliniska forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin rörande patienter med huvud- och halscancer och konsekvenser av strålbehandling på svälj- och gapsvårigheter och klargörande av molekylära mekanismer som är involverade i uppkomsten av dessa komplikationer. Därmed skulle riskpatienter kunna identifieras och förbättrade behandlingsprogram utvecklas. Fysisk aktivitet är en viktig faktor som kan påverka utfallet och har i projektet fastställa med accelerometer. Fysisk aktivitetsmätningen genomförs av Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

Svälj- och gapsvårigheter är vanliga komplikationer hos patienter behandlas för huvud-halscancer. Den vanligaste orsaken är utveckling av fibros till följd av strålbehandling. Biologiska förutsättningar hos individen och känslighet för komplikationer genom molekylär analys av biomarkörer. Projektets syfte är att identifiera de molekylära mekanismerna bakom uppkomst av komplikationerna och därmed kunna förutsägga patienters risk att utveckla dessa. Fysisk aktivitet är en viktig faktor som påverkar utfall och förlopp kring behandling av cancer och måste därmed tas hänsyn till för korrekt tolkning av resultat.

Projektet är en samverkan mellan kliniska forskare vid Sahlgrenska unievrsitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin och forskare vid Centrum för hälsa och prestation (CHP). CHP genomför mätning av fysisk aktivitet med accelerometrar, bearbetar och analyserar data.